Spáleny MOT -- Vykonny zdroj nízkého napetí

     Ka?dy jistě ob?as pot?ebuje nějaké trafo nap?. 12 nebo 24V s velkym vykonem. Kupovat nové trafo s vykonem stovek watt? vyjde hodně draho. Já jsem to vy?e?il p?evinutím MOTu (trafa z mikrovlnky) se spálenym sekundárem. První MOT, ktery jsem p?evíjel, je relativně velky a pochází z trouby 900W. Nejprve jsem pilkou na ?elezo od?ízl p?ístupné ?ásti sekundáru, potom jsem vrta?kou odvrtal zbytky vinutí uvnit? jádra (je pot?eba dávat pozor, aby se nepo?kodil primár). Navíjení nelze provést klasickym zp?sobem (jádro je sva?ené a nejde rozebrat), ale p?i malych po?tech závit? není problém vinutí "provlékat". MOT dává 1V na závit v nezatí?eném stavu. Na jádro jsem navinul 12z silnou repro dvojlinkou. Získal jsem tím zdroj 2x 12V nebo 24V. Naprázdno dává vinutí 12 závit? napětí 12,1V a jeho vnit?ní odpor je asi 22mR. Trafo snese zátě? několik stovek W. Na ka?dy závit je pot?eba cca 25cm drátu.
     Druhy MOT, ktery jsem p?evinul, byl o dost men?í. Navinul jsem na něj 13z silného izolovaného lanka a toto vinutí dává 10,6V. Z toho vychází 0,81V na závit, tedy o něco méně ne? u velkého MOTu. Okénko je men?í a vejde se do něj méně vituní. Tento maly MOT se také rychleji zah?ívá, tak?e lep?í je pou?ít velky :).

     Pozor! Do zkratu dává MOT p?evinuty na 12V asi 450A a hrozí po?ár! MOT je poddimenzované trafo s velkou indukcí, tak?e se silně zah?ívá a není vhodné pro trvaly provoz! V?e děláte na vlastní nebezpe?í.

MOT 900W p?evinuty na 2x 12z, dává 2x 12,1V
MOT 900W p?evinuty na 2x 12z, dává 2x 12,1V

Vlevo p?evinuty MOT, vpravo stejny typ MOTu v p?vodním stavu
Vlevo p?evinuty MOT 900W, vpravo stejny typ MOTu v p?vodním stavu

testování s dvěma ?árovkama z auta (12V 60W)
testování s dvěma ?árovkama z auta (12V 60W)

Maly MOT p?evinuty na 13z, dává 10,6V.
Maly MOT p?evinuty na 13z, dává 10,6V.zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏