English version

Zdroj 4200Vac 0,9A z dvou MOT?

    Tento zdroj se hodí k demonstraci vyboj? a Jakubova ?eb?íku, Díky omezení proudu tlumivkami m??e pracovat do zkratu asi 1 - 2 minuty. Omezovací tlumivky jsou vyrobeny z nepot?ebnych tlumivek 150W pro sodíkové vybojky. Jsou z nich odstraněny plechy tvaru U, zbyde pouze vinutí na plechách T. Tím se jejich induk?nost sní?í na cca 36mH. Cely zdroj odebírá ze sítě naprázdno asi 3,5A, p?i zkratu 17,5A. Vystupní proud do zkratu je 0,9A, Napětí naprázdno 4200V. Zdroj by bylo mo?no zapojit i bez tlumivek, ale proud do zkratu by byl asi 2,2A a odběr ze sítě p?i zkratu asi 45A. P?i tomto proudu se ale MOTy silně zah?ívají a jisti? ob?as vypne, proto doporu?uji pou?ívat tlumivky.

     POZOR! Tento zdroj je extrémně nebezpe?ny, jeho napětí m??e zp?sobit smrt nebo tě?ké popáleniny. Zdroj nenechávejte v provozu bez dozoru. Vysoké napětí m??e p?eklenout zna?né vzdálenosti. Zdroj odebírá ze sítě velmi silny proud, m??e dojít k po?kození elektroinstalace a po?áru. V?e, co je zde zobrazeno a popsáno, děláte na vlastní nebezpe?í; autor nenese za va?e újmy ?ádnou zodpovědnost.

zdroj pro TC se dvěma moty
schéma zdroje se dvěma MOTy


PlazmaVyboje do vody v plechovce
Kuli?ky roztavené mědi

lama
MOT opravdu není hra?ka pro malé děti - pokud se omylem dotknete jeho vystupu, nejspí?e vás to zabije nebo tě?ce popálí.


Video - Vyboje


Video - Jakub?v ?eb?ík


Video - Vyboje do vody

Video s vyboji ke sta?ení najdete v sekci videa.zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏