English version

3-fázovy zdroj VN se 6ti MOTy

    Chtěl jsem vyzkou?et, jak se budou chovat vyboje p?i stejnosměrném proudu. Postavil jsem si proto trojfázovy zdroj VN. K transformaci je pou?ito celkem 6 MOT? (transformátor? z mikrovlnek). Na ka?dé fázi je jedna dvojice spojená primáry i sekundáry paralelně. Vzniklé dvojice jsou potom zapojeny primáry i sekndáry do hvězdy. Omezení proudu zaji??uje celkem 9 kondenzátor? z mikrovlnek (kapacita okolo 1uF), 3 na ka?dou fázi. Vystupní napětí je usměrněno trojfázovym m?stkem. Na ten je pot?eba 6 vysokonapě?ovych diod. Ka?dá z nich vznikla spojením 12ti BY255 (1300V 3A) a snese tedy napětí 15,6kV a proud 3A. Napětí zdroje naprázdno je cca 6kV, Proud do zkratu 3,5A. Ve zrkatu odebírá 3x 11A, tedy 7,6kVA. Zdroj je mo?no zapojit i se 6ti kondenzátory (z ka?dé větve jeden odebrat) - MOTy se pak zah?ívají mnohem méně, ale proud je men?í. Ve zdroji byly pou?ity MOTy 1,3,4,5,6 a 8 z tabulky mych MOT? .

    Vyboje z trojfázového zdroje jsou typické hlavně svym zvukem, ve kterém namísto slo?ek 50Hz a 100Hz p?evládá sdru?ná frekvence 150Hz a 300Hz. Trojfázově usměrněny proud nikdy neprochází nulovym bodem, a proto vyboje tolik nezhasínají. Více je popisovat nebudu, k tomu slou?í fotky a videa ní?e :).

     Pozor! Vystupní napětí transformátor? z mikrovlnné trouby je okolo 2100 Vac. Toto napětí je absolutně smrtící! Kondenzátory mohou z?stat nabité i po vypnutí. V?e děláte na vlastní nebezpe?í. Autor nebere ?ádnou zodpovědnost za p?ípadné újmy na zdraví, ?ivotě ?i majetku.

Schéma t?ífázového zdroje se 6ti MOTy
Schéma t?ífázového zdroje se 6ti MOTy (trafy z mikrovlnky)

cely trojfázovy zdroj s ?esti MOTy a devíti kondenzátory
cely trojfázovy zdroj s ?esti MOTy a devíti kondenzátoryob?as se vyboj ani neve?el do záběru
ob?as se vyboj ani neve?el do záběru :)
právě zhasínající vyboj
právě zhasínající vyboj

plazma po zániku vyboje
plazma po zániku vyboje

 mě?ení proudu na krátko
mě?ení proudu na krátko

100ks diod BY255 (1300V 3A). pou?il jsem jich jen 72.
100ks diod BY255 (1300V 3A). pou?il jsem jich jen 72.

sví?ka
sví?ka :)

trojfázová zásuvka
"trojfázová" zásuvka :)

jisti?e
jisti?e


Video - vyboje jen se 6ti kondenzátory (3x2)


A nyní ji? s 9ti kondy (3x3)zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏