English version

Vysíla? 14MHz AM 5W

     Toto je jednoduchy audio vysíla? pro pásmo krátkych vln 14MHz (20m). Jeho princip je vidět ze schématu, tak?e popí?u jen velmi stru?ně: První stupeň je zjednodu?eny oscilátor, dal?í t?i stupně jsou zesilovací. Cívky jsou vinuty na ?roubovacím jád?e 4mm a dola?ují se na nejvy??í jas ?árovky. Jako modula?ní tlumivka slou?í sekundár nějakého malého trafa (nap?. 220V/9V). Ladící kondenzátor se ladí také na největ?í jas ?árovky. Pak je mo?né ?árovku nahradit zkratem. P?i p?ipojení jiné antény je v?ak nutno znovu dola?ovat. Nikdy nezapínejte bez antény!!! Odběr je p?i správné funkci asi 800mA.

     Pozor! Pou?ívání tohoto vysíla?e bez povolení je ilegální.


schéma vysíla?e 14MHz (20m) 5W AM

Upozornění pro lamy:
Na dotazy, jaky dosah má tento krátkovlnny vysíla?, neodpovídám. Pokud jsi schopen takovy dotaz polo?it, v ?ádném p?ípadě bys něco takového neměl stavět.P?idáno: 2002
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏