English version

Tester PC zdroj? ATX

     Proto?e ?asto opravuji zdroje ATX, postavil jsem si tento jednoduchy tester, ktery indikuje p?ítomnost v?ech vystupních napětí zdroje ATX. Indikuje základní napětí 3,3V, 5V, 12V, -5V, -12V a také napětí pomocného zdroje 5VSB, které je p?ítomno i po vypnutí do pohotovosti. Nechybí ani indikace signálu P.G., ktery dává zakladní desce (motherboardu) najevo, ?e napětí zdroje u? je v p?ijatelnych mezích a m??e se rozběhnout. K indikaci jsem zvolil vysocesvítivé led, pro 5VSB ?ervenou, pro P.G. zelenou a pro ostatní napětí bílé. Odpory jsem zvolil pro proud 5mA (max. proud pou?itych LED je pravděpodobně 20 nebo 30mA). Spína? zapíná zdroj z pohotovosti. Jednoduché zapojení testeru je na schématu ní?e (nezapomeňte, ?e led -5 a -12 jsou opa?ně). Pod ním je znázorněno zapojení ATX konektoru ve 20 pinové verzi 1.0. Konektor pro tester jsem vykuchal z vadné desky. Do konektoru lze zasunout 24 pinovy kabel (ATX verze 2.0), ?ty?i pozice budou p?e?nívat. Není na nich ale nic navíc, je tam jen dal?í COM, 3,3V, 5V a 12V, pravděpodobně pro sní?ení odporu kabel? a umo?ňuje to pracovat s vy??ími proudy. Některé zdroje nemají větev -5V, u takovych zdroj? nebude LED -5 svítit, ale neznamená to závadu zdroje.


Schéma testeru ATX zdroj? (pou?itelné pro ATX 1.0 i ATX 2.0)


Zapojení konektoru ATX verze 1.0

Hotovy tester zdroj? ATX
Hotovy tester zdroj? ATX

Testování zdroje ATX testerem
Testování zdroje ATX (v 1.0) testerem

Tester ATX zdroj? se svítícími LED diodami
Tester se svítícími LED diodami

Testerování zdroje s konektorem ATX 2.0 bez větve -5V.
Testování zdroje s konektorem ATX 2.0 bez větve -5V.


Video - Testovánízpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏