English version

Jednoduchy tranzistorovy audion

     Toto je jednoduchy tranzistorovy p?ijíma? krátkych vln typu audion s jedním vf stupněm a dvěma nf stupni. P?ijíma? se ladí ladícími kondenzátory 200p a 20p (hrubě a jemně). Potenciometr P1 nastavuje zpětnou vazbu. P2 je regulace hlasitosti. Pokud je p?ijíma? dob?e sestaven, doká?e p?ijímat i SSB. Anténa je tvo?ena dlouhym drátem. P?ijímat lze frekvence asi 3 - 28MHz. Po?adované pásmo se volí změnou induk?nosti cívky. Moje cívka je nastavena na p?íjem 20m. P?ijíma? lze napájet stabilizovanym zdrojem 6 - 12V nebo baterií 9V. Audion vytvá?í ru?ení na vlastní p?ijímané frekvenci a m??e ru?il okolní p?ijíma?e.

schéma tranzistorového audionu
schéma tranzistorového audionu


schéma tranzistorového audionu v lep?í kvalitě (podle mého schématu ho p?ekreslil Dr.house, tímto mu za něj děkuji)zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏