úprava zesilova?e Tesla AUJ 635 na klasicky zesilova?

    Tesla AUJ635 je velice kvalitní, vykonny, robustní a spolehlivy zesilova? pro rozvody 100V s poctivym vykonem 100W (opravdu ?ádné PMPO :)). Vystup 100V se v?ak nehodí pro p?ipojení p?ímo na reproduktor. Bylo by mo?né p?ipojit na vystup druhy transformátor s p?evodem ze 100V na nízkou impedanci, ale málokdo takovy transformátor má a také se mi zdá dosti zbyte?né transformovat nahoru a pak zase dolu (pokud se repro nenachází kilometr od zesilova?e). V zesilova?i toti? je transformátor, ktery napětí zvy?uje na vystupní úroveň 100V.
    Jako lep?í varianta úpravy se jeví odstranění zvy?ovacího vystupního transformátoru a p?ipojení repro p?ímo na vystup vykonové dvojice tranzistor? KD503. Díky tomu také bude zesilova? témě? o polovinu leh?í :). Vystupní transformátor je na schématu ozna?en TR2. Napětí zvy?uje cca 5,2x, co? odpovídá zvy?ení impedance 27x. Kromě primáru (66 závit?) a sekundáru (340 závit?) má je?tě pomocné vinutí (pravděpodobně pro zpětnou vazbu), které má stejny po?et závit?, jako primár, ale ukázalo se, ?e toto vinutí lze odpojit. Po odstranění transformátoru se p?ívod k tomuto vinutí zaizoluje a vystup repro se zapojí tam, kde byl p?vodně primár TR2. P?ímo na transformátoru je umístěn Buscherot?v (RC) ?lánek z 3R8/2W a 220n/160V. Ten je nutno v obvodu ponechat, jinak se zesilova? rozkmitá. Zesilova? je vybaven dvěma vstupy (s ni?ní a vy??í úrovní citlivosti). Upraveny zesilova? je schopen dodávat do reproduktoru 4ohm trvaly sinusovy vykon minimálně 100W. Napájení je p?epínatelné mezi 120V, 220V a 240V.


Schéma 100V / 100W zesilova?e Tesla AUJ 635 v p?vodním zapojení
Schéma 100V / 100W zesilova?e Tesla AUJ 635 v p?vodním zapojení - klikněte pro zvět?ení. (Naskenované schéma od penjo ze svetelektro.com)

Vystupní ?ást zesilova?e Tesla AUJ635 p?ed úpravou na nízkoimpedan?ní zesilova?
Vystupní ?ást zesilova?e Tesla AUJ635 p?ed úpravou na nízkoimpedan?ní zesilova?

Vystupní ?ást zesilova?e Tesla AUJ635 po úpravě
Vystupní ?ást zesilova?e Tesla AUJ635 po úpravě

Zesilova? Tesla AUJ 635 p?ed úpravou.
Zesilova? Tesla AUJ 635 p?ed úpravou.

TR2 s vyzna?enymi vyvody a RC ?lánkem. Odpor a kondenzátor jsou zde opa?ně, ne? ve schématu.
TR2 s vyzna?enymi vyvody a RC ?lánkem. Odpor a kondenzátor jsou zde opa?ně, ne? ve schématu.

Zesilova? Tesla AUJ635 po vyjmutí vystupního trafa TR2. Jsou zde ozna?ené dráty 1 a? 3.
Zesilova? Tesla AUJ635 po vyjmutí vystupního trafa TR2. Jsou zde ozna?ené dráty 1 a? 3.

Vyvody 1 a 2 slou?ící jako novy vystup.
Vyvody 1 a 2 slou?ící jako novy vystup. ?lánek RC, ktery byl p?iletován p?ímo na TR2, je nutno do obvodu vrátit.

?títek zesilova?e Tesla AUJ635, pojistka a p?epína? sí?ového napětí. P?íkon max. 250W.
?títek zesilova?e Tesla AUJ635, pojistka a p?epína? sí?ového napětí. P?íkon max. 250W.

Dva kusy zesilova?e Tesla AUJ635 - jeden p?ed a jeden po úpravě.
Dva kusy zesilova?e Tesla AUJ635 - jeden p?ed a jeden po úpravě.

Druhy kus zesilova?e po vyjmutí TR2.
Druhy kus zesilova?e po vyjmutí TR2.zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏