English version

Nejjednodu??í indikátor vybuzení s LED

     Toto je velmi jednoduchy stereo LED indikátor vybuzení zesilova?e nebo jiné audiotechniky. ?ízen je obvodem Atmel AVR ATtiny24A, p?ípadně star?ím ATtiny24 nebo ATtiny24V. Jediny integrovany obvod zaji??uje indikaci obou kanál?. Indikátor má celkem 7 dílk? na ka?dy kanál, 1 dílek odpovídá 5 dB. Rozsah indikace je -30 a? 0 dB. Základní úroveň 0 dB odpovídá napětí 0,775V RMS a je indikována nejvy??ím (sedmym) dílkem. Pokud tedy na indikátoru vybuzení svítí nebo problikává nejvy??í dílek, dochází ji? k p?ebuzení. K indikaci je pou?it maticovy LED displej 5x7 bod?, nap?. TA07-11SRWA. Dílky jsou tvo?eny z dvojic těchto bod?, prost?ední sloupec je nevyu?it. Lze v?ak pou?ít i jednotlivé LED diody (nap?. 2x7 obdélníkovych LED). Displej je ?ízen multiplexně po ?ádcích, frekvence multiplexu je 100Hz. Sloupce jsou anody, ?ádky katody. Odpory R1, R2 ur?ují jas displeje. Signály levého a pravého kanálu jsou p?ipojeny na vstupy AD p?evodníku ADC0 a ADC1. Doba sestupu stupnice je cca 500ms (v programu ji lze upravit na 4. ?ádku odspoda). Indikátor vybuzení se napájí ze zdroje 5V a odběr je cca do 30mA p?i rozsvícení v?ech LED. Kondenzátor C1 umístěte co nejblí?e k AVR.
Mohl by Vás zajímat také: Indikátor vybuzení s 2x 20 LED a maximem.
     Cely program ke sta?ení:
zdrojovy kód v assembleru (ASM)
p?elo?eny v HEX souboru (274 Bajt?)

P?ípadnym zájemc?m mohu naprogramovany mikroprocesor poslat. Více info zde.


Schéma nejjednodu??ího stereo indikátoru vybuzení s ATtiny24A / ATtiny24 / ATtiny24V.


Nastavení konfigura?ních bit?.


LED indikátor vybuzení v provozu.

Video - testování indikátoru vybuzení.P?idáno: 24. 6. 2013
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏