English version

Indikátor vybuzení s 2x 20 LED a maximem

     P?iná?ím dal?í jednoduchy stereo indikátor vybuzení zesilova?e nebo jiné zvukové techniky. Má 2 sloupce po 20 LED a indikaci maxima. ?ízen je obvodem IO1 - Atmel AVR ATmega8A nebo star?ím ATmega8 ?i ATmega8L. Jediny IO obvod tedy zaji??uje indikaci vybuzení obou kanál?. Indikátor má 20 dílk? na ka?dy kanál, 1 dílek odpovídá 2 dB. Rozsah indikace je -34 a? +4 dB. P?i p?ekro?ení úrovně vybuzení 0dB (18. LED) dochází ji? k p?ebuzení. K indikaci lze pou?ít monolitické LED sloupce (bargraf displeje) i jednotlivé LED diody. LED jsou ?ízeny multiplexně v 10 krocích po 4 LED, frekvence multiplexu je cca 100Hz. Odpory R1...R4 ur?ují proud a tím i jas LED diod. Signály levého a pravého kanálu jsou p?ipojeny na vstupy analogově digitálního p?evodníku ADC0 a ADC1. Doba sestupu stupnice je cca 600ms. Za?ízení je vybaveno i indikací maxima, kterou lze zapnout pomocí propojky ve schématu ozna?ené IM. Indikátor vybuzení se napájí ze zdroje 5V a odběr je cca do 45mA p?i rozsvícení v?ech LED. Kondenzátory C1 a C2 umístěte co nejblí?e k integrovanému obvodu IO1.
     Cely program ke sta?ení:
Zdrojovy kód v assembleru (ASM)
P?elo?eny v HEX souboru (556 Bajt?)

P?ípadnym zájemc?m mohu naprogramovany mikroprocesor poslat. Více info zde.


Schéma stereo indikátoru vybuzení s indikací maxima s AVR ATmega8A / ATmega8 / ATmega8L.


Nastavení konfigura?ních bit? v progamu PonyProg.
(Hexadecimální hodnoty jsou Low Fuse: A4, High Fuse: D9.)


LED indikátor vybuzení.


LED indikátor vybuzení v provozu. Vlevo s vypnutou indikací maxima, vpravo se zapnutou.


Video - testování indikátoru vybuzení.P?idáno: 19. 10. 2013
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏