English version

Schémata r?znych blika?? s LED a doutnavkami


Schéma blika?e se dvěma tranzistory.


Schéma blika?e s integrovanym obvodem 555.


Velmi neobvykly zábleskovy blika?


Nepravidelny blika? s LED. LED bliká náhodně, imitace plamene, studeného spoje apod.


Podobny nepravidelny blika? s LED. LED zableskává v nepravidelnych intervalech. Imitace bou?ky, GM trubice apod.


Doutnavkové blika?e s jednou a dvěma doutnavkami. Blika?e jsou zajímavé tím, ?e pracují bez polovodi??. POZOR - ?ivotu nebezpe?né napětí!


St?ídavy blika? se samoblikající LED.


Blika? s invertory ?i hradly (NAND, NOR, pokud je vstup? více, spojte je dohromady).P?idáno: 2002
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏