English version

?aDo - ?asté dotazy:

     "Obsah webu je dobry, ale ta grafika!!! Kdy u? s tím kone?ně něco udělá? ?"
Děkuji za chválu. S grafikou nic dělat nebudu - takhle mi to vyhovuje. Je tu u? od za?átku a k tomuto webu prostě pat?í. Nechci, aby zapadl mezi mo?e web?, které se sna?í náv?těvníka ohromit grafikou, ale neobsahují v?bec nic.

     "Nechápu, jak m??e? ty konstrukce tak odbyvat. Hromada drát? na stole! Papírové krabice! A co ty DPS ?!"
Vět?inu za?ízení na tomto webu jsem postavil, zdokumentoval, nafotil a zase rozebral. Nebyly ur?eny pro dlouhodobé pou?ívání, ale jen pro otestování nápadu a ově?ení teorie. DPS jsou pokusné - kdy? jsem za?al letovat, v?bec jsem nevěděl, jak bude obvod vypadat. Pro mě je hlavní dokázat, ?e to funguje, a p?inést bastlí??m ově?ené schéma (a popis, ktery nikdo ne?te). Kolik jsi toho vymyslel Ty ?

    "V?echny návody a schémata na webu jsou tvoje ?"
Ano. V?echny materiály (fotky, texty, schémata, videa, ...) jsem tvo?il já. Web vzniká u? od roku 2002.

     "V ?em ten web dělá?? Tipuju Front Page."
Tipuje? ?patně. Poznámkovy blok nebo jEdit.

    "Mohu si od tebe něco zkopírovat na sv?j vlastní web ?"
M??e?, pod dvěma podmínkami: 1) pokud k tomu p?idá? kousek tvé vlastní práce (fotky za?ízení, které jsi vytvo?il podle mého návodu, p?ípadně i popsat svoje poznatky, které jsi získal, nebo úpravy v zapojení). 2) a uvede? mě jako zdroj (dá? si tam odkaz na mě) www.hytxcc.com s konkrétní URL. Poznámka: Pokud okopíruje? cely ?lánek "tak jak je" a nep?idá? k tomu ani kousí?ek své vlastní práce, nedělá? to pro lidi, ale jen pro vlastní popularitu. Jistě sám zná?, kdy? něco googlí?, a nachází? úplně stejny ?lánek na desítkách r?znych web?. Je ti to p?íjemné ?

    "Někdo ukradl tvoje ?lánky a vydává je za svoje! Odkaz na www.hytxcc.com nikde!"
Budu rád, kdy? mě upozorní? na e-mail nebo icq a také napí?e? tomu "autorovi", aby viděl, ?e byl odhalen. Z mého webu u? takhle kradly desítky lidí, tak?e jsem u? zvykly. Vět?ina takovych web? netrvala dlouho.

    "Chystám se ukrást tvoje ?lánky, co mi za to udělá? ? :P"
Já ti neudělám nic. Bude? jeden z desítek. M?j web tu je u? léta a zná ho skoro ka?dy bastlí?, vědí kdo je autorem. Bude? mi dělat reklamu :). Hned jak si m?j web zkopíruje? na sv?j, budou mi chodit spousty upozornění a taky spousty nabídek od hacker?, ?e tv?j web zlikvidují. Tyhle nabídky odmítám, narozdíl od tebe hraju fér. Myslím, ?e sv?j okopírovany web sám brzy sma?e?. A také poru?uje? autorská práva, jestli ví?, co to je :)

    "Poslal bys mi seznam sou?ástek na ... ?"
Pro? si seznam nevypí?e? ze schématu ?

    "Co znamená kondík 1000M nebo 4M7 ?"
Některá schémata jsem kreslil p?ed del?í dobou a pou?íval staré zna?ení. 1000M = 1000uF. 4M7 = 4,7uF.

    "Co znamená odpor 22R nebo 0R075?"
R se pou?ívá místo zna?ky "ohm", která se vět?inou ?patně zobrazuje. 22R = 22ohm. 0R075 = 0,075ohm.

    "Musí v tom ... byt v?echny sou?ástky? nem??u nějaké vynechat?"
Kdyby tam nemusely byt, nebyly by ve schématu. Jestli se trochu vyzná?, m??e? si to schéma upravit. Kdo tomu nerozumí, musí stavět p?esně:). Kdy? vynechá? vět?inu sou?ástek, nediv se, ?e ti to nefunguje :).

    "Já bych si chtěl postavit ... ale já se nevyznám ve schématech. Nemohl bys mi to vyfotit? ?e bych to stavěl podle fotky! "
U? se. Rozumět schémat?m je základ. Kdo tomu nerozumí, a? nic nestaví.

    " Pot?ebuju si do pokojí?ku postavit zesilova? aspoň 1000W, nemá? nějaky schéma ?"
P?e?ti si někde, co to znamená PMPO (p?ípadně jaky je rozdíl mezi sinusovym vykonem a PMPO).

    "M??u místo obvodu IR2153/UC3842 pou?ít obvod 555 ? Vypadá stejně tak by měl fungovat stejně ne ?"
Nasyp si do ?aje s?l místo cukru. Vypadá stejně, tak by měla taky chutnat stejně.

    "Posílám ti v p?íloze fotky mého .......... Nemam fo?ák, fotil sem to mobilem. Mohl by sis je prohlédnout a poradit mi jak ....... ? "
Bohu?el, do kurzu jasnovidectví jsem se p?ihlásil teprve v?era.

    "Sly?el jsi u? něco o volné energii? Poradil bys mi se stavbou ... ?"
Sly?el, a u? nic dal?ího sly?et nechci. Asi sis spletl téma tohoto webu - já se tu zabyvám elektrotechnikou, nikoliv Sci-fi.


zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏