Reprosoustava Trust SP-3150 - co se skryvá uvnit?

    Nedávno jsem se stal ??astnym majitelem reprosoustavy 2+1 typu SP-3150 od firmy Trust. ?íká se "Darovanému koni na zuby nekoukej", ale tentokrát jsem se tímto p?íslovím ne?ídil :). Deklarovany souhrnny vykon je 15W RMS a 30W ?pi?kově. Jednotlivé vykony udávány nejsou. Hned na první pohled mě u této reprosoustavy p?ekvapilo několik věcí. Po p?eklopení subwooferu na bok jsem se nesta?il divit. Subwoofer je zabudován do spodní stěny a není nijak kryty, ven kouká jen holá papírová membrána reproduktoru (!). Satelity se p?ipojují pomocí konektoru Jack, tak?e p?i zasouvání musí docházet ke zkratu zesilova??. Reproduktory dosti nápadně bru?í a také ?umí. Brum i ?um je nezávisly na zdroji signálu i na poloze potenciometru. P?i vět?í hlasitosti modrá led pohasíná a poblikává. Multimetrem jsem změ?il odpor primáru trafa na vidlici a ukázalo mi to 500R. Podle empirického vztahu P=2000/R by vykon trafa vycházel na 4W. Na zadní stěně je uvedeno napájení 230V 0,3A (!). Takovy proud se mi zdá p?ehnany i kdyby to skute?ně mělo mít 15W. Nedalo mi to a nahlédl jsem dovnit?. Jako první mě p?ekvapil subwoofer s ozna?ením 3W 8R (tedy pouhé 3 Watty!!!). Potom jsem si v?iml ozna?ení trafa 8V 0,75A, tedy jen 6W. Satelity jsou 2W 4R. Hlavní filtra?ní elektrolyt je pouze 2200uF na 16V. Zesilova? pro oba satelity je obvod TDA2822M, co? je stereo zesilova? v pouzd?e DIP8 (!!!) bez jakéhokoliv chlazení. Jeho tepelny odpor do vzduchu je podle datasheetu 100K/W a do vyvod? 70K/W. Max. uváděny vykon do 4R je 650mW na kanál. Pod malym chladi?em ze dvou tenou?kych ?eleznych plí?k? 2x2cm se skryvá m?stkovy zesilova? pro subwoofer v pouzd?e DIP16, pravděpodobně TDA2822 chlazeny o piny 4, 5, 12 a 13. Max. vystupní vykon v m?stku do 8R je 3,2W. Zde je vykon omezen spí?e reproduktorem 3W. Celkovy souhrnny vykon by tedy mohl byt max. 3 + 2x0,65 = 4,3W. Dal?í omezující faktor kromě reproduktor? a zesilova?? je trafo, to má 6W. Pokud by se jednalo o ideální zesilova?, měl by ú?innost 70% max. vykon by mohl byt tedy 4,2W, ani? by do?lo k p?etí?ení trafa. S reálnym nízkonapě?ovym zesilova?em a úbytkem usměrňova?e se dostáváme na souhrnny vykon cca 3W p?i p?íkonu 6W. Uváděnych 15W je tedy hodně daleko od pravdy a jako v?dy se jedná jen o klamání naivního a neznalého spot?ebitele :) (údaj 230V 0,3A je pak pravděpodobně pokus o klamání mírně znalej?ího spot?ebitele). Hlavní je v?dy uvádět vět?í ?íslo, ne? uvádí konkurence. Skute?ny vykon se tedy vynásobí nějakou konstantou, která se rok od roku musí zvy?ovat. Neděje se to u? jen u vykonu PMPO (ktery by u těchto reproduktor? museli uvést t?eba 500W) ale i vykony RMS. Hlavně, ?e to má modrou LED. Bez toho se dnes ?ádny spot?ebi? neobejde :). Na zesilova?i mě také p?ekvapilo, ?e na diodách usměrňova?e ani paralelně k zesilova??m nejsou ?ádné keramické kondenzátory okolo 100n pro odru?ení a blokování vf proud?. Je tam jen elektrolyt 2200uF se zna?nym ESR a ESL. Od zesilova?? ho navíc dělí dlouhé klikaté spoje. Proto jsem se rozhodl p?idat mu paralelně elektrolyt 3300uF (nyní je tam celkem 5500uF) a na svá místa umístit 6 kondenzátor? 100n. Zvy?ení kapacity filtra?ního elektrolytu p?ispěje ke sní?ení brumu a zlep?ení bas?, keramiky p?ímo na vyvodech zesilova?? sní?í zkreslení a riziko zákmit? ve ?pi?kách (prskání). Tak?e ponau?ení: Darovanému koni na zuby nekoukej, ale rovnou mu dej zubní protézu :).


Reprosoustava Trust SP-3150 v krabici


údaj o vykonu 15W RMS a 30W peak (?pi?ka)


Vybalená soustava 2.1


Trust SP-3150 zep?edu (bassreflexem je trochu vidět dovnit?)


Vystup pro satelity pomocí Jacku 3,5mm.


A tady je ta nekrytá membrána reproduktoru zespodu sk?íně :).


Odmontovany subwoofer


Popisek subwooferu - 8R, 3W


Transformátorek 230V 50Hz / 8V 0,75A. Odpor primáru 500R.


Deska DPS


TDA2822M (DIP8 bez chlazení) a pravděpodobně TDA2822 v DIP16 pod "chladi?em".


Deska Trust SP-3150 je?tě jednou


Usměrňova? ze ?ty? 1N4001 a filtrace 2200uF 16V.


Deska zespodu p?ed úpravou


a po úpravě.


Reproduktor v jednom ze satelit? - 4R, 2W.zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏