Cizí zajímavá videa

     Na této stránce jsem shromá?dil odkazy na nejzajímavěj?í videa, která jsem na?el na internetu, hlavně na youtube. Nemusíte se prohrabávat miliony hovadin, které tam jsou, a shlédnout rovnou jen ta zajímavá :).

     Pozor! Vět?ina těchto videí zobrazuje velmi nebezpe?né pokusy. Nikoho nenabádám k jejich napodobování. Nejsem autorem těchto videí.


    RTG:
Zde najdete zajímavá videa s rentgenem a fluoroskopy amatérské konstrukce. Pochopitelně jsem vybral jen ta zajímavá, tak?e se nemusíte hrabat na Youtube mezi tisíci videí s fale?nymi "rentgenovymi" brylemi, fale?nym "RTG" pro mobily a PDA, populárně pojatymi vyklady o tom, co je rentgen, smě?nymi animacemi koster, a pod :).

Zubní rentgenová hlavice a modrá fólie. Strká tam i ruku (!!!).
Qamar Zaman - Strká vrta?ku i s oběma rukama (!!!) mezi rentgenku a zesilující fólii (má tam více podobnych videí)
Strká prsty (!!) mezi ruskou mikrofokusovou rentgenku a modrou zesilující fólii, mě?í to radiometrem DP-5A.
RTG s elektronkou 3AT2, zapalovací cívkou a fólii z rtg kazety. Na konci fluoroskopické snímky.
Geramtec - fluoroskopické rtg domácí vyroby. Strká baterku a ruku (!) mezi rentgenku (napájenou zapalovací cívkou) a floroskopické (zesilující) stínítko.
Geramtec - je?tě jeden pokus s fluoroskopem od stejného autora.
Nízkop?íkonovy fluoroskop s elektronickym zesilova?em. Rentgenka 20μA 30kV, 0,6W. Strká tam i prst.
Jakysi fluoroskop
Docela rozměrny amatérsky RTG systém, pe?livě oplechovany olovem.
Zubní RTG 65kV, r?zné p?edměty na stínítku (HDD, GPS, zapalova?).
RTG ply?áka s kostrou z Cu drátu (historická rentgenka se studenou katodou). V poslední ?tvrtině videa, cca od 1:18.
Mě?ení velké rentgenky radiometrem. Opravdu "bezpe?né"!
Fluoroskopie chemikálií v nádobkách. Na konci legra?ní záběr: Varování USE X-RAYS RESPONSIBLY a u toho záběr na fluoroskopii ruky :)
elektronka DY802 pod vysokym napětím, mě?ená pod stolem
RTG zá?ení z lepící pásky ve vakuu, rentgenuje si prst. (trochu populární video, ale snad prominete)
Němec testuje studenou rentgenku 50kV .
Polák mě?í GM po?ítadlem rtg zá?ení z DY87 pod VN ze dvou zapalovacích cívek.
Mě?ení RTG zá?ení z elektronky p?ipojené na VN analogovym GM po?ítadlem.
Rentgenka z VN diody. 2,5m od ní pry namě?il 10 000x více ne? pozadí.
VN dioda p?i 60kV ze zapalovací cívky - na videu jsou vidět te?ky.
Mě?í nějakou rentgenku v oleji p?i 50kV digitálním GM po?ítadlem .
Fluoroskop s modrou zesilující fólií a Rentgenkou Chirana. Mě?ení rentgenky pomocí IT-65. BEZPE?NOST PRáCE!!!
Blbci v rusku natá?í bě?ící rentgenku na podlaze (!!!). Video plné te?ek.
Zapojuje televizní usměrňovací elektronku jako rentgenku na TV trafo. Mě?í to radiometrem DP-5A, pry 80 R/h.
Fluoroskop ze zelené zesilující fólie a pravděpodobně zubní rentgenové hlavice (fotky, na konci fotka aparatury).
Ru?ní elektrostat. generátor, trubice se studenou katodou. Mě?idlo s ioniza?ní komorou ukazuje p?es 0,3 R/h. Bezpe?nost ne?e?í.
Rentgenování s DY86 na fluoroskopické stínítko (zesilující fólie). Napájení - 2 zapalovací cívky.
Amatérská konstrukce RTG, snímky fluoroskopicky i na filmy.
Digitální rota?ní 3D fluoroskop postavny pry v obyváku. Zelené stínítko citlivost 600.
Fluroskopie ruky se zelenou fólií - video a na závěr fotka.
Amatérsky fluroskop se zelenou fólií.
Amatérsky fluroskop se zelenou fólií II.
3D rota?ní fluoroskop s ruskou rentgenkou BS1, 40-50kV 1mA, se zelenou fólií a motorkem z mikrovlnky.
Dal?í 3D rota?ní fluoroskop od jiného autora, cca 45kV, zelené stínítko, rychlej?í rotace.
Fluoroskop, pry 70-90kV (dost vysoká hodnota), 2-4mA. Statické snímky.
Fluoroskop s rentgenkou z ebay.
Amatérsky backscatter.
Amatérské CT.


    Mikrovlny, magnetrony:
Vybraná zajímavá videa s pokusy s magnetrony a mikrovlnami. Opět jsou tu jen ta zajímavá pro bastlí?e. Samoz?ejmě zde nejsou ?ádná videa typu "CD v klasické mikrovlnce", "Is It A Good Idea To Microwave This?", parodie s p?í?erami vylézajícími z mikrovlnky ani podobná, která zdr?ují vyhledávání těch zajímavych.

Z blízka natá?í nestíněny magnetron pu?těny na plny vykon (opravdu vyborny nápad).
Magnetron namí?eny na doutnavku p?ipevněnou na ?pejli.
Magnetron, kruhová zá?ivka, na podlaze.
Magnetron, parabola, zá?ivky, variak.
Magnetron (pravděpodobně z radaru) vytvá?í bíly plazmovy plamínek.
Magnetron (pravděpodobně z radaru) II. - te? u? to dělá po?ádny bíly plamen.
Vybíjí kondenzátor do magnetronu oblo?eného doutnavkami.
Magnetron roz?havuje elektronky. Je tu také dob?e vidět ?havení magnetronu a jeho rozjasnění zpětnym bobmardováním po zapnutí VN.
Experimenty s magnetronem na plny vykon - dává na něj ?árovku, zá?ivku a zkou?í, co se stane, kdy? "ucpe" vlnovod (hodně to jisk?í).
V tomto videu autor p?edvádí své p?enosné mikrovlnné dělo (pravděpodobně plny vykon). Rozsvěcuje s ním dlouhou zá?ivku.
Tady autor p?ivádí mikrovlny k zá?ivkám p?es vlnovod z alobalu :). Neda?í se, tak dá zá?ivky blí? k magnetronu.
Na zahradě rozsvěcí úsporku magnetronem.
Pochodeň z magnetronu.
Zapalování cigarety pomocí magnetronu :).
Magnetron roz?havuje elektronky II.
Hraje si s nekrytym magnetronem p?i 700W, stojí těsně u toho a dává k tomu CD a zá?ivku.
Zapíná magnetron venku na silnici, dává k tomu zá?ivku, sna?í se udělat vlnovod ze ?elezné trubky .
Venkovní experimenty s magnetronem (plny vykon) a trubicí z úsporky .
Opět úsporka a magnetron .
Magnetronem (800W) taví na dvorku sklo.
Krásně punti?ká?sky zhotovené mikrovlnné dělo s magnetronem 800W rozsvěcí úsporku.
Opět rozsvěcení dlouhé zá?ivky magnetronem. Ruku dává jen sotva 10cm od něj :). Nízká kvalita.
Vyrábí mikrovlnné dělo a pou?tí ho na digitální hodiny, mobil a úsporku.
Dává několik plazmakoulí do mikrovlnky bez dví?ek. Mikrovlnné ru?ení zp?sobuje deformaci obrazu.
Mikrovlnnym dělem 950W sma?í nějakou větev a rozvěcí úsporku.
Velky plazmovy plamen na magnetronu.


    Ostatní:
Sem budu p?idávat ostatní zajímavá videa. (Zajímavá pochopitelně pro bastlí?e, nikoliv laiky/lamy).

Plazmová krystalka. Dlouhá anténa poblí? AM vysíla?e na které se indukuje VN. Vyboj z antény do země funguje jako reproduktor :).
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏