?eské a Slovenské obchody se sou?ástkami

    Pokusil jsem se udělat mapu, která shrnuje v?echny zajímavé obchody se sou?ástkami v ?R a na Slovensku. Samoz?ejmě, ?e v?echny jsem osobně nenav?tívil, a proto bych velice ocenil r?zné p?ipomínky k nim a návrhy dal?ích obchod?, které bych měl p?idat.

?R:
GM Electronic ?R super (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň)
GES Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Hradec Králové
TIPA Brno, Opava
HADEX Ostrava
EZK - Elektronika Zdeněk Kr?má? Ro?nov pod Radho?těm
Official elektro Zlín, velkoobchod (levné, ale sou?ástky na jejich webu budete hledat marně)
ELTIP Pardubice
Jaromír Bu?ek Brno. Hlavně vyprodej sou?ástek.
Flajzar Bzenec.
PS Electronic Praha.
AME Hradec Králové
KVAPIL elektro Olomouc. Elektrosou?ástky konkrétně zde.
TME levné, pouze zásilková slu?ba (nemá kamenny obchod)

Slovensko:
THORN dobry obchod. Zvolen (hlavní pobo?ka), Lu?enec, Ko?ice (V online katalogu musíte zadávat s mezerou, nap?. IRF 840 a ne IRF840)
3Q Service ?ilina
Avelmak Snina. Servisné diely, elektronické stavebnice, náradie, GSM príslu?enstvo,... sou?ástky také, ale jen maly vyběr.
GM Electronic Slovensko (Bratislava, Skalica) - tam nemaj skoro nic, objednává se to z ?R
Schotter Ko?ice, Pre?ov


mapa ?eskych a slovenskych obchod? s elektrosou?ástkamizpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏