English version

Vykonny ultrazvukovy odpuzova? hmyzu, hlodavc? a kun s periodickou změnou frekvence

     Hlodavci a hmyz (v?etně komár?) jsou alergi?tí na vysoké kmito?ty nad 15kHz. Toho vyu?ívá m?j odpuzova?. Vydává ultrazvukovy tón, ktery je pro ?lověka nesly?itelny a ne?kodny, ale nezvané hosty, jako jsou komá?i, my?i, krysy, potkani, kuny ?i pavouci, spolehlivě odpudí. Tato verze je navíc doplněna o periodickou změnu frekvence, tak?e si odpuzovaní tvorové nemohou na ultrazvukovy tón zvyknout. P?epínání frekvence je realizováno změnou napětí na 5. vyvodu obvodu 555. Tyto změny zaji??uje samoblikající LED. Frekvence se mění v rozmení asi 24 - 29kHz. Zdrojem ultrazvuku je piezoelektricky reproduktorek.
     Nechcete-li odpuzova? stavět, m??ete si koupit hotovy na www.odpuzovace.cz.

schéma ultrazvukového odpuzova?e hmyzu, hlodavc? a kun
schéma ultrazvukového odpuzova?e hmyzu, hlodavc? a kun

obrazec DPS obrazec DPS s osazením
Obrazec DPS a osazeny obrazec (obojí ze strany sou?ástek). Zde si m??ete stáhnout obrazec ve verzi PDF pro tisk a také soubory pro Eagle. Za zaslání obrazc? a soubor? děkuji Jirkovi.

osazená DPS
osazená DPS (univerzální)

vnit?ní uspo?ádání
vnit?ní uspo?ádání

Hotovy odpuzova?
Hotovy odpuzova?

Sestava s adaptérem a kabelem 18m
Sestava s adaptérem a kabelem 18mzpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏