English version

Ultrazvukovy odpuzova? hmyzu, hlodavc?, pavouk? a kun

     Hlodavci a hmyz (v?etně komár?) jsou alergi?tí na vysoké kmito?ty nad 15kHz. Toho vyu?ívá m?j odpuzova?. Vydává ultrazvukovy tón s frekvencí okolo 20kHz, ktery je pro ?lověka nesly?itelny a ne?kodny, ale nezvané hosty, jako jsou komá?i, my?i, krysy, potkani, kuny ?i pavouci, spolehlivě odpudí. Srdcem za?ízení je integrovany obvod 555, zdrojem ultrazvuku je piezoelektricky reproduktorek. Zajímat by Vás mohl také Vykonny ultrazvukovy odpuzova? hmyzu, hlodavc? a kun s periodickou změnou frekvence.


Schéma ultrazvukového odpuzova?e hmyzu, hlodavc?, pavouk? a kun.


Obvod odpuzova?e s p?ipojenou baterií, signálkou LED a vypína?em


obvod zabudovany do krabi?ky


hotovy odpuzova?P?idáno: 2002
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏