English version

Digitální po?ítadlo

     Jedná se o jednoduché digitální po?ítadlo impulz? se sedmisegmentovkami. Těch m??e byt libovolny po?et. Pro jejich ?ízení jsou pou?ity dekadické ?íta?e 4026 (MH4026, HCF4026, CD4026 apod.). Jejich vyhodou je, ?e nepot?ebují dekodéry z binárního na sedmisegmentovy tvar. Displeje jsou se spole?nou katodou, nap?. DC56-11GWA. Odpory nejsou pot?eba, p?oto?e vystupy IO dávají jen maly proud. Po?et míst je podle pot?eby, Vystup :10 IO ni??ího ?ádu se v?dy spojí se vstupem clk IO vy??ího ?ádu. Impulzy se p?ivádí na vstup clk IO nejni??ího ?ádu. V?echny IO se vynulují stisknutím tla?ítka, které p?ivede kladnou úroveň na vstupy RESET. Obvod se napájí napětím asi 4 a? 7V. Konstrukce je velmi jednoduchá, a proto by s ní neměli mít problémy ani za?áte?níci. Po?ítadlo má ?iroké uplatnění, nap?. po?ítání závit? na navíje?ce, po?ítání vyrobk?, poruch, vypadk?, chybovych stav? a podobně. Lze ho také pou?ít jako základ GM po?ítadla s Geiger-Müllerovou trubicí.

schéma digitálního po?ítadla impulz?
schéma digitálního po?ítadla

digitálního po?ítadlo impulz? se 4026
Pokusná realizace ?ty?místného po?ítadla v kontaktním poli. Pou?ity byly dvě dvojité sedmisegmentovky WF VQE 23 D.

Hotové ?estimístné po?ítadlo se t?emi dvojitymi sedmisegmentovkami DC56-11GWA.
Hotové ?estimístné po?ítadlo se t?emi dvojitymi sedmisegmentovkami DC56-11GWA.

Digitální ?estimístné po?ítadlo v provozu
A v provozu.

Digitální po?ítadlo v provozuFotky z pr?běhu vyroby...


Video - testování p?i vstupní frekvenci 50Hz a 50kHz.zpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏