English version

Jednoduchy domácí telefon

     Toto je jednoduchy odzkou?eny domácí telefon typu "zmá?kni a mluv". Na druhé straně je hlas sly?et spolehlivě na několik metr? není tedy pot?eba sluchátko, sta?í reproduktor. Reproduktory slou?í i jako mikrofony. Zesilova? a zdroj napájení je jen na jedné straně, p?epínání se provádí pomocí relé se dvěma p?epínacími kontakty a oby?ejného tla?ítka. M??ete samoz?ejmě relé vypustit a pou?ít i dvojité p?epínací tla?ítko. Já jsem pou?it relé, proto?e takové tla?ítko je h??e k sehnání. V klidu je relé p?epnuto na p?íjem, ale na druhé straně je sepnuto rozpínací tla?ítko a p?es maly odpor cívky reproduktoru je báze prvního tranzistoru uzemněna. Ten je proto zav?eny a tím se uzav?e i druhy tranzistor, jeliko? jeho bází nete?e ?ádny proud. V klidu te?e jen velmi maly proud odporem 1M, tak?e za?ízení m??e byt trvale p?ipojeno k baterii. 9V baterie by měla vydr?et nejméně 1 rok. Po zmá?knutí rozpínacího tla?ítka je reproduktor p?ipojen p?es kondenzátor, báze ji? není uzeměna, oba tranzistory se otev?ou a chovají se jako zesilova?. P?i zmá?knutí spínacího tla?ítka se p?epne relé a funkce reproduktor? se vymění. Reproduktory by měli mít impedanci alespoň 32 Ohm?. Jednodu??í strana nemá ?ádné polovodi?e ani jiné polarizované sou?ástky, a proto nezále?í na polaritě vedení. Pokud by vedení mělo byt dlouhé (více ne? asi 20 - 30m) bylo by vhodné pou?ít místo oby?ejné dvojlinky tenky koaxiál, aby do zesilova?e nepronikal p?i p?íjmu z jednodu??í strany brum. Pokud není stisknuto ?ádné tla?ítko, jsou oba tranzistory uzav?eny a reproduktory jsou zcela tiché.


Schéma jednoduchého domácího telefonu (interkomu)


M?j prototyp z roku 2004, napájeny zdrojem 12V, slou?í dodnes bez jediné poruchy.


Uvnit? za?ízení.P?idáno: 2005
zpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏