English version

ELEKTROX1 - dvoukanálovy elektromasá?ní p?ístroj

     Pro velky zájem o toto za?ízení jsem vytvo?il tento elektromasá?ní p?ístroj s velmi ?irokou ?kálou vyu?ití. Je vybaven dvěma nezávislymi kanály; ka?dy kanál má vlastní regulaci intenzity a opakovací frekvence. Frekvenci lze regulovat v rozmezí 2 - 100Hz. Maximální napětí vystup? je 100V. Ka?dy kanál je vybaven samostatnym vypína?em a signálkou. Za?ízení se napájí Alkalickou baterií 9V, lze pou?ít i 6 tu?kovych baterií, dobíjecí desti?kovou baterii (akumulátor) 8,4V, dva ?lánky Li-ion ?i Li-pol nebo 6 - 7 nabíjecích ?lánk? 1,2V (NiCd ?i NiMH). Mo?ny je i provoz na sí?ovy adaptér 7,2 - 9V.
     Za?ízení vyu?ívá integrované obvody 555 jako oscilátory s regulací frekvence a ?í?ky pulz?. Jako vykonové spína?e slou?í tranzistory NPN. K regulaci jsou pou?ity potenciometry s logaritmickym a exponenciálním pr?během, jiné typy nedoporu?uji. Vy??í vystupní napětí je získáno pomocí miniaturních zkratuvzdornych transformátork? 230V / 15V 1,6VA. Maximální hodnota napětí je omezena pomocí doutnavek na 100V.

     UPOZORNěNí: Za?ízení m??e zp?sobit úraz elektrickym proudem. Autor nebere zodpovědnost za újmy zp?sobené stavbou a provozem tohoto za?ízení. V?e děláte pouze na vlastní nebezpe?í a zodpovědnost.


Schéma elektromasá?ního (elektrostimula?ního) p?ístroje


Prototyp za?ízení


Testování


Hotovy modul elektromasá?ního p?ístroje a ovládací prvkyzpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏