English version

Elektronkovy monitor s 13LO3I a zvukem

     Tento monitor vznikl z p?edchozího monitoru. Je v něm pou?ita tato 13cm oscilografická obrazovka, která narozdíl od p?edchozí má 2 anody, a tak jsem musel p?idat je?tě násobi? napětí 3,6kV pro druhou anodu. Monitor jsem doplnil i o zvukovou ?ást s elektronkou PCL82. Jako nouzové vystupní trafo poslou?ilo neu?ite?né trafo 120V / 6V. Poslední změnou je úprava na modulaci do katody. Ostrost paprsku je p?ekvapivě dobrá, pr?měr asi 0,15 - 0,25mm. Po změně frekvence rozklad? a vyměně obrazovky za nějakou s dlouhym dosvitem by se monitor dal pou?ít i pro p?íjem SSTV (pomalé televize). Vyhodou elektrostatického vychylování je frekven?ní nezávislost.

     Pozor! V p?ístroji je vysoké napětí! Kondenzátory z?stávají nabité i po vypnutí. V obrazovce je vakuum - nebezpe?í imploze. Práce s obrazovkou je nebezpe?ná, v?e děláte na vlastní zodpovědnost.

schéma elektronkového televizního monitoru s oscilografickou obrazovkou
Schéma elektronkového monitoru s 13LO3I a zvukem - klikněte pro zvět?ení

televizní obraz na oscilografické obrazovce
Televizní obraz na oscilografické obrazovce :)Bastl s 5ti elektronkami


?elní panel


Pozor! toto je p?íklad, jak by se obrazovka NIKDY neměla upevňovat. V ?ádném p?ípadě tohle nezkou?ejte!
elektronkovy osciloskop zobrazuje pilu na vychylovacích desti?kách


Video - test elektronkového monitoruzpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏