English version

Elektronkovy p?edzesilova?

     Zde uvádím jednoduché zapojení elektronkového jednostupňového stereo p?edzesilova?e s dvojitou triodou. M??e byt pou?ita libovolná dvojitá trioda s oddělenymi katodami, ur?ená pro zesilování nf signálu, nap?.: 6CC41, ECC82, ECC83, ECC802S, ECC803S nebo 6CC10. ?havící vinutí je t?eba volit podle konkrétního typu elektronky. Pokud bude ?havící vinutí dávat o něco vět?í napětí, ne? je pot?eba, lze ho srazit odporem. Tento zp?sob napájení je také ?etrněj?í k elektronce, nebude trpět tak velkym proudovym nárazem po zapnutí. Anodové vinutí by mělo mít napětí 30 - 50V. Je pou?it zdvojova?, proto?e transformátory s ni??ím napětím jsou dostupněj?í. Vysledné anodové napětí bude cca 80 - 130V. Lep?í filtrace napájecího napětí je zaji?těna pí ?lánkem. Pokud by i p?esto docházelo k brumu, je mo?né p?idat je?tě jeden filtra?ní stupeň (je?tě jeden odpor 4k7 a kondenzátor 47u).

     Pozor! Napájecí napětí zesilova?e je nebezpe?né! P?ed manipulací je v?dy nutné jej odpojit od sítě a ujistit se, ?e kondenzátory jsou vybité.

schéma elektronkového p?edzesilova?e s dvojitou triodou
schéma elektronkového p?edzesilova?e s dvojitou triodou

Deska elektronkového zesilova?e a objímka Noval.
Deska elektronkového zesilova?e a objímka Noval.

 Deska s p?iletovanou objímkou zespodu.
Deska s p?iletovanou objímkou zespodu.

 Osazování desky
Osazování desky

 Deska s elektronkou
Deska s elektronkou

Hotová deska DPS
Hotová deska DPS

Elektronkovy p?edzesilova? s ECC83 v provozu.
Elektronkovy p?edzesilova? s ECC83 v provozu.

 Elektronkovy p?edzesilova? s ECC83 v provozu.


Zabudování do krabice
Zabudování do krabicezpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏