GM Po?ítadlo - mě?i? radioaktivity

     GM po?ítadlo s Geiger-Müllerovou trubicí slou?í k mě?ení radioaktivity. Podle po?tu napo?ítanych impulz? lze spo?ítat dávku. Podle po?tu napo?ítanych impulz? za ur?ity ?as lze spo?ítat dávkovy p?íkon. Měni? napětí pro trubici a zp?sob snímání impulz? je znázorněn na schématu ní?e. K po?ítání impulz? vyu?ívám digitální po?ítadlo popsané zde. Zenerky ur?ují napětí měni?e.
Na stránce se teprve pracuje :) podrobněj?í text bude snad doplněn později.
Také by vás mohl zajímat Kapesní detektor radioaktivity.
Některé typy GM trubic (nejsou-li je?tě prodány) nabízím v bazaru.

     Varování:
- V p?ístroji je vysoké napětí.
- Autor nebere zodpovědnost za újmy vzniklé v d?sledku selhání nebo nep?esnosti tohoto mě?ícího p?ístroje.

Trubice Pr?měrny po?et pulz? za minutu
Pozadí Stroncium Rentgenka Chirana (?i?ka) 45kV 0,25mA
- 5cm 270cm úhel 90° 270cm 50cm
- 400 uR/h 430 mR/h ? 37 R/h 926 R/h
STS-5 27,6 1060 40 350 *) 420 000 **) 568 000 **)
SI-24G 6,8 73 4 330 245 000 *) 580 000 **)
SI-25G 0,46 4,9 315 27 200 375 000 **)
18504 21,5 302 nemě?eno nemě?eno nemě?eno
Tabulka mě?ení pr?měrnych po?t? impulz? za minutu u jednotlivych trubic. Mě?ení probíhalo:
1) bez zá?i?e (Pozadí)
2) se stronciovym zá?i?em 90Sr ve vzdálenosti 5cm od trubice. Podle mě?idla RBGT-62a to je p?ibli?ně 400uR/h. Mě?ení trvala 10 - 60 minut, podle ?etnosti pulz?.
3) S rentgenkou Chirana (tvar ?i?ky) p?i 45kV 0,25mA. Ve vzdálenosti 270cm a pravém úhlu od osy ku?ele, pak ve vzdálenosti 270cm a v ose ku?ele, a nakonec ve vzdálenosti 50cm v ose ku?ele. Hodnoty dávkového p?íkonu jsou vypo?tené pomocí Rad Pro Calculatoru. Hodnoty změ?ené radiometrem jsou (vzhledem k nízké energii zá?ení) asi 15x - 20x ni??í.

Poznámky:
*) Je mo?né, ?e GM trubice je zahlcena.
**) GM trubice je nepochybně zahlcena.


Schéma měni?e a tvarova?e impulz? pro Geiger-Müllerovu (GM) trubici

Testování trubice STS-5 se stronciovym zá?i?em.
Testování trubice STS-5 se stronciovym zá?i?em. Vzdálenost 5cm.

Testovací zá?i? obsahující radioaktivní stroncium (izotop stroncia 90Sr)
Testovací zá?i? obsahující radioaktivní stroncium (izotop stroncia 90Sr)

Geiger-Müllerovy (GM) trubice
Trubice s krabi?kami

Geiger-Müllerovy (GM) trubice
Trubice STS-5, SI-24G, SI-25G (v po?adí shora dol?). Mě?ítko v cm.

Geiger-Müllerovy (GM) trubice STS-5 (CTC-5)
Trubice STS-5 (CTC-5), vyrobené VII-1957 a VIII-1962

Geiger-Müllerovy (GM) trubice
Trubice SI-24G (SI24G), vyrobené V-1965

Geiger-Müllerovy (GM) trubice
Trubice SI-25G (SI25G), vyrobené VI-1965

GM (geiger muller) trubice Philips 18504
GM trubice Philips 18504

GM (geiger muller) trubice Philips 18504


GM (geiger muller) trubice Philips 18504


STS-5
Napětí, kdy za?íná po?ítat 280 - 330V
Jmenovité napětí 400V
Plo?ina 360 - 440V
Max. strmost plo?iny 0,125% / V
Vlastní pozadí max. 0,45 pulzu / s
Zatě?ovací odpor 5 a? 10 M
Pracovní teplota -40 a? +50 °C
údaje GM trubice STS-5.

datasheet trubice SI-24G
datasheet trubice STS-5 (z gstube.com)

datasheet trubice SI-24G
datasheet trubice SI-24G

datasheet trubice SI-25G
datasheet trubice SI-25G

Philips 18504
Napětí, kdy za?íná po?ítat 275 - 325 V
Za?átek plo?iny 425 V
Délka plo?iny 225 V
Max. strmost plo?iny 0,01% / V
Vlastní pozadí (stíněno) 10 pulz? / minutu
Deadtime 100 us
Doporu?eny zatě?ovací odpor 10 M
?ivotnost min. 50 000 000 000 pulz?
Pracovní teplota -55 a? +75 °C
Základní údaje GM trubice Philips 18504. Datasheet Philips 18504 v pdf.


Video - srovnání STS-5, SI-24G a SI-25G


Video - GM trubice Philips 18504zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏