English version

Hall?v senzor - detektor magnetického pole

    Hall?v senzor nebo také Hallova sonda je sou?ástka, která detekuje ?i mě?í magnetické pole. Pracuje na principu Hallova jevu. Existují dva základní typy: Prvním typem jsou lineární Hallovy senzory, které mají na vystupu napětí úměrné hodnotě magnetické indukce. Druhym typem jsou logické Hallovy senzory, jejich? vystup se m??e nacházet jen ve dvou stavech. P?eklápí se p?i ur?ité prahové hodnotě a mohou mít ur?itou hysterezi.
    Já jsem p?i svych experimentech pou?il hall?v senzor z bezkartá?ového větráku z PC. V těch se pou?ívá logicky senzor. V mém p?ípadě to byl senzor s dvěma vystupy v provední otev?eny kolektor - v?dy je jeden vystup otev?eny a jeden zav?eny. Takovy senzor se pou?ívá ve větrácích s dvojitou cívkou. St?ed dvojité cívky je p?ipojen na + a konce na vystupy senzoru, které obvykle mají povoleny proud cca 300 - 800mA. Nej?astěji jsem se setkal s klasickym vyvodovym provedením v pouzd?e se 4 vyvody. Senzory byvají ozna?ené stroze 276, 277 apod. Maximální napětí je vět?inou 18 - 24V. Byvají odolné proti p?epólování, ale nespoléhejte na to, dokud nenajdete datasheet. P?eklápěcí úrovně jsou obvykle +/- 50 a? 120 Gauss? (5 - 12 mT).
    Z tohoto jsem si senzoru postavil jednoduchy detektor magnetického pole, viz schéma na Obr. 2. Detektor indikuje p?ítomnost a polaritu magnetického pole. Vzhledem k mírné nesymetrii senzoru je p?i slabém nebo ?ádném magnetickém poli otev?en v?dy ten samy vystup. Funkci detektoru znázorňuje Video 2.
    Mohl by vás zajímat také Větrák s barevnym LED efektem.


Obr. 1 - Schéma zapojení nejjednodu??ího bezkartá?ového větráku ("větráku z PC").


Obr. 2 - Schéma detektoru magnetického pole


Hall?v senzor ve větráku 12cm.


Je?tě jeden větrák.


Vyjmuty senzor


Detektor magnetického pole postaveny s tímto Hallovym senzorem.


Video 1 - Demonstrace principu Hallova senzoru a bezkartá?ového větráku.


Video 2 - Detektor magnetického pole.P?idáno: 6. 6. 2012
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏