English version

vykopavkyVYKOPáVKY - Moje sbírka historické techniky


Televizor TESLA 4202A Akvarel 
Televizor TESLA 4257U Javorina 
Televizor FORTUNA 5 VIDEOTON TA4206 
Rádio Tesla 521A Populár 
Rádio TESLA 326A Tosca 
Voltmetr z první republiky 
Historické PC 
PC s Windows 95 p?ipojené na internet
Schémata r?znych elektronkovych televizor? (9) 
Elektronicky indikátor vyladění (magické oko) 
Sbírka elektronek 
Oscilografická obrazovka 13LO3I z r. 1967 
Dozimetr (radiometr) RBGT-62a  
Kumula?ní dozimetr EDOS 
Radiometr IT-65  
Indikátor beta-gama IBG58T  
Orthochromdesky (fotografické negativy) ze 30. let
Sbírka rentgenek
Variak (regula?ní autotrafo) K?i?ík 0-250V 10A
Elektronky GU-81M
Rtu?ové spína?e (sníma?e polohy)
Rtu?ové relé
Normálovy ?lánek MUIRHEAD D-845-C
Staré sou?ástky
Staré barometry (meteostanice)
Starodávné teploměry
Staré digitální hodiny
Digitronovy voltmetr Meratronik V541
Digitronovy frekventometr PFL-23
Laboratorní zdroj "Power Supply 2"
Váno?ní osvětlení Zlatokov (elektricky ?etěz - ?árovky na strome?ek)
Sovětsky p?enosny osciloskop C1-118
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏