English version

Dálkové ovládání po?íta?e libovolnym dálkovym ovlada?em

     Toto jednoduché za?ízení umo?ňuje libovolnym dálkovym ovlada?em (nap?. od televize, videa, DVD, satelitu, ...) ovládat spoustu r?znych funkcí po?íta?e. Zajímavé je nap?. spou?tění a ovládání p?ehráva?? hudby a videa, kdy? právě nesedíte p?ímo u po?íta?e. Lze i ovládat pohyb my?i a její tla?ítka, p?i?adit tla?ítk?m ovlada?e funkce některych kláves (nebo jejich kombinací), p?epínat okna, spou?tět a zavírat programy, spustit spo?i? nebo vypínat monitor a cely po?íta?, atd... Mo?ností je tolik, ?e je snad ani v?echny neprozkoumáte.
     Za?ízení sestává jen ze ?ty? sou?ástek (!). Pou?itá p?ijímací infradioda má zabudovany zesilova? a tvarova?. Její napájecí napětí je omezeno zenerovou diodou, kondenzátor slou?í k filtraci. v?echny sou?ástky lze i p?iletovat p?ímo na konektor, proto?e infradioda je dosti citlivá a bude p?ijímat i na zadní straně sk?íně. Lep?í je v?ak jí umístit na kablík, ktery se vyvede p?ed sk?íň.
     K tomuto za?ízení pot?ebujete vhodny program, nap?. tento freewarovy prográmek Je mnohojazy?ny, proto si jej p?epněte na ?e?tinu v nabídce "File - settings" na kartě "User interface". v poli "Language" zvolte "Czech", klikněte "Apply". Nyní je ji? v?e v na?í rodné ?e?tině :-). Klikněte na kartu Pluginy a vyberte zde "Igor SFH-56 device". Kdyby tam náhodou nebyl, je pot?eba zadat správně cestu ke slo?ce Plugins a restartovat program, tedy Soubor - Ukon?it (pozor, nikoliv k?í?ek, tím se program nezav?e, ale minimalizuje do ikony na panelu!) a poté znovu spustit. Ve Vlastnostech pluginu vyberte port, ke kterému je p?ijíma? p?ipojen, v druhém poli nechte DSR. Pak OK, OK. Nyní ji? m??ete nastavit funkce ovládání (Nau?it IR kódy a p?i?adit funkce). Podrobnosti najdete v jeho manuálu.

p?ijíma? dálkového ovládání PC - schéma
Schéma zapojení p?ijíma?e - opravdu slo?ité :-)

p?ijíma? dálkového ovládání PC
Sestaveny p?ijíma? dálkového ovládání PC (bez krytu)


úvodní okno prográmku.


Vyběr a nastavení pluginu Igor.zpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏