English version

IrDA - Infraport k PC s TFDU4100 (p?ipojeny k základní desce)

     Infraport slou?í ke komunikaci mezi PC a nap?. mobilním telefonem, p?enosnym po?íta?em, digitálním fotoaparátem, atd. K vět?ině po?íta?? se infraport nedodává, p?esto mají základní desky konektor pro jeho p?ipojení. Proto?e na desce jsou ji? integrovány v?echny pot?ebné obvody, je samotny infraport velmi jednoduchy. (zapojení infraportu pro COM nebo USB by bylo slo?itěj?í.) Na obrázku je schéma zapojení pro dva nej?astěj?í konektory na desce. Konektor byvá ozna?en vět?inou IR. Podívejte se raději do dokumentace k desce, jak jsou jeho piny rozmístěny. Vystup 5V byvá ozna?en "VCC", 0V "GND", vysílací pin "TX" nebo "IRTX, p?ijímací "RX" nebo "IRRX". Vyhodou modulu TFDU4100 jsou vět?í vyvody ne? u vět?iny ostatních IrDA modul?, dá se pájet i trafopájkou. Kondenzátory by měli byt co nejblí?e k TFDU4100, aby nedocházelo k ru?ení. IrDA je nutno povolit v nastavení BIOSu. Vět?ina opera?ních systém? (v?etně Windows 98) nepot?ebuje instalovat ?ádny softvér.

schéma infraportu pro PC
Opravdu slo?ité schéma infraportu :-)

infraport
Hotovy infraport, zbyvá p?ipojit kabel a konektor.

nastavení infraportu v BIOSu
Nastavení v BIOSu. U některych po?íta?? je zde navíc nastavení TX, RX inverting enable (nebo něco obdobného). To musí byt v ka?dém p?ípadě nastaveno na NO, NO. Zkontrolujte d?íve, ne? infraport p?ipojíte!

Infraport v krabi?ce od TIC TAC zasazeny do otvoru v záslepce FDD
Infraport v krabi?ce od TIC TAC zasazeny do otvoru v záslepce FDD.

A cely PC s infraportem
A cely PC s infraportem :)zpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏