English version

Infra?ervené fotky a no?ní vidění

     Napadlo vás někdy, jak vypadá va?e zahrada nebo p?edměty kolem vás v infra?erveném spektru? Uvědomili jste si někdy, ?e i kdy? se pohybujete v naprosté tmě, m??e vá? někdo bez problému pozorovat? ?e p?edměty, které se vám jeví jako ?erné, mohou byt v neviditelnych spektrech světlé nebo dokonce pr?hledné? ?e dvě věci, které se vám jeví jako stejné, mohou byt úplně jiné? P?esvěd?ete se sami. Sta?í se podívat za hranice viditelného spektra. Pouhym okem se vám to nepoda?í, ale po drobné úpravě bě?ně dostupné techniky m??ete spat?it nevídané :).

V ka?dém bě?ném fo?áku ?i kame?e je filtr blokující infra?ervené (IR) zá?ení, aby vysledné fotky vypadaly stejně, jako je vidíte pouhym okem.

Po odstranění IR blokujícího filtru se sníma? stává citlivy i na IR světlo. Na fotkách vidíte směs viditelného a infra?erveného obrazu. Obrázky ní?e ukazují postup odstranění infra filtru. P?idáním infra?erveného p?isvícení m??e vzniknout no?ní vidění.

Pokud chcete fotit pouze infra?erveny obraz, je nutno je?tě p?idat opa?ny filtr - takovy, ktery propou?tí IR a blokuje viditelné světlo. Tím m??e byt i sklí?ko z dálkového ovlada?e, které zde muselo propustit světlo IR LED, ale zabránilo, aby bylo vidět do vnit?ností ovlada?e :).

objektiv webkamery
objektiv webkamery

webkamera po od?roubování objektivu
po od?roubování objektivu

rozlousknuty objektiv
rozlousknuty objektiv

a po odstranění IR (infra?erveného) filtru
...a po odstranění IR filtru

IR blokující filtr. Propou?tí viditelné světlo, blokuje IR
IR blokující filtr. Propou?tí viditelné světlo, blokuje IR.


Sklí?ko z ovlada?e se jeví lidskému oku jako ?erné. Stejně ho vyfotil i neupraveny fo?ák (vlevo). Webkamera s odstraněnym IR filtrem ho v?ak vidí jako ?iré (vpravo). A? to tak v?bec nevypadá, na obou fotkách je stejné sklí?ko!


V p?ípadě IR filtru je situace opa?ná: Vlevo tak, jak ho vidí lidské oko. Vpravo vyfoceny p?es sklí?ko z ovlada?e - focena byla tedy jen infra?ervená slo?ka. Filtr se zde jeví jako zcela nepr?hledny.

spektrum: bez úpravy, po odstranění IR filtru a po p?idání IR-propustného filtru.
Mě?ení citlovosti na barvy spektra.
1. neupraveny fo?ák - citlivy jen na viditelné světlo.
2. odstraněny IR-blokující filtr. Fo?ák je nyní citlivy na viditelné i IR světlo.
3. p?idáno sklí?ko z ovlada?e - propou?tí jen IR světlo.
Sníma? CCD vidí blízké IR (zde IR1) jako oran?ové, vzdálené IR (IR2) jako bílé.


P?ed odstraněním IR filtru se svit LED diody v dálkovém ovlada?i zdá slaby (vlevo), po odstranění svítí velmi silně. (pouhym okem není v LED vidět v?bec ?ádné světlo)


Modrá LED na vypína?i notebooku. Na pravé fotce focené p?es sklí?ko z ovlada?e (propou?tí jen IR) se zdá, ?e vypína? je zhasnuty, p?esto?e svítí jako na levé fotce.


Stejná situace s monitorem notebooku. Na infra?ervené fotce vpravo je vidět, ?e nevyza?uje témě? ?ádné infra?ervené světlo.


Infra?ervená fotka venku. Typické je, ?e tmavě zelené rostliny se jeví jako velmi světlé.


Slune?ní bryle zbarvené do modra se zdají v IR spektru zcela pr?hledné

infra?ervená fotka hrotu trafopájky
Hrot trafopájky.

porovnání ?árovky a úsporky porovnání ?árovky a úsporky v IR spektru
Porovnání úsporné ?árovky (úsporky) 10W a oby?ejné ?árovky 40W. Obě svítí srovnatelně. Ne v?ak v infra?erveném spektru. Tam úsporka nesvítí témě? v?bec, ale ?árovka svítí velice jasně.

LED diody LED diody v ir spektru
LED diody: ?ervená, IR, zelená, IR, modrá. V infra?erveném spektru se v?echny kromě zelené zdají bezbarvé.

ja Mé infra?ervené já - ja infracervene
Mé infra?ervené já :). V?imněte si také mého tri?ka, které se jeví jaké témě? bílé, p?esto?e je ?erné.

Vlajky stát? Evropy Vlajky stát? Evropy - viditelné a infra?ervené spektrum
Vlajky stát? Evropy - viditelné a infra?ervené spektrum. Vět?ina tiska?skych barev infra?ervené světlo odrá?í. Vlajka Makedonie není vidět v?bec.

sporák plotny
Trouba a plotny :)

VFD displej na videu (VHS) VFD displej v IR spektru
VFD displej na videu. Na infra?ervené fotce (vpravo) je vidět jeho ?havení.

infra?ervené (IR) LED
3 IR LED 5mm s proudem 80mA.

A fotka focená za úplné tmy osvětlená IR LED :)
A fotka focená za úplné tmy osvětlená těmito LED :)

Infra fotodiody Infra fotodiody v IR spektru
Infra fotodiody. Zdají se ?erné, ale v IR spektru jsou pr?hledné :)

Infra fotodiody (p?ijíma?e dálkového ovládání) Infra fotodiody


Upozornění pro lamy:
Abych se vyhnul blbym dotaz?m (vzdělaněj?í mi prominou): Neple?te si tuto infrakameru s termovizí. Abyste s tímto viděli ve tmě, musí byt scéna aktivně infra?erveně osvětlena (infrareflektor, infra LED...). Ne?ekejte, ?e tímto uvidíte, kudy vám uniká teplo z domu, osoby svítit ve tmě nebo dokonce osoby skrz ze?! Takto upravená kamera vidí vlnové délky do cca 1000nm (1um) a p?edměty musí mít stovky °C, aby takové zá?ení vyza?ovaly.zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏