English version

Impulzní zdroj 12V a 90V s UC3842

     Tento zdroj jsem vytvo?il pro polovodi?ovy osciloskop. ?ídícím obvodem je IO pro impulzní zdroje UC3842. Stabilizace napětí je odvozená, není zde optron. Zpětná vazba pro regulaci napětí se bere z pomocného vinutí. Toto vinutí té? slou?í pro napájení UC3842. Startování zdroje zaji??uje odpor 220k 2W. Zdroj pracuje v rozsahu jmenovitého vstupního napětí 100 - 240Vst, je odolny proti zkratu. Maximální celkové zatí?ení je cca 60W. Jádro pro trafo lze najít v CRT televizi nebo CRT monitoru. Tlumivky L1 a L2 na vystupu nejsou kritické. Jsou vinuté na ?elezoprachovém krou?ku nebo feritovém vále?ku. Moje L2 je krou?ek z PC zdroje s 80z drátu 0,8mm a L1 pochází z větve zdroje 50V z monitoru. Vystupní napětí zdroje je cca 1V na 1 závit. Zdroj tedy lze lehce upravit pro jiné napětí. Pamatujte na to, ?e diody na vystupu jsou pod napětím 6x vy??ím ne? je nominální vystupní napětí! Trafo se samoz?ejmě navíjí podle pravidel pro vyrobu impulzního trafa: První polovina primáru - silná izolace - sekundáry - pomocné vinutí - silná izolace - druhá polovina primáru. Izolace je mezi ka?dymi vrstvami vinutí, izolace mezi primárem a sekundárem je alespoň 10 vrstev izola?ní pásky. Primár je rozdělen na 2 ?ásti pro sní?ení rozptylu. Zdroj pracuje na konstantní frekvenci 50kHz.

     Pozor! Impulzní zdroj by i p?es jeho jednoduchost neměli stavět za?áte?níci, proto?e vět?ina jeho obvod? je spojena se sítí. P?i ?patné konstrukci m??e na vystup proniknout sí?ové napětí! Kondenzátory mohou z?stat nabité na nebezpe?né napětí i po vypnutí. V?e děláte na vlastní nebezpe?í, za p?ípadné újmy na zdraví nebo majetku neberu zodpovědnost.


schéma impulzního (spínaného) zdroje 12V a 90V


Primární ?ást zdroje (provedení SMD podle danyka)


Sekundární ?ást zdroje, ?ást obvod? vznikajícího osciloskopu a ?ást mych prst? :)zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏