English version

Jenoduchy joystick / gamepad pro PC - postavte si sami

     Zapojení joysticku pro herní port (gameport) PC (15-pinovy CANNON) je velmi jednoduché. Obsahuje jen 2 a? 4 tla?ítka (skok, zbraň, p?ípadně dal?í 2 pomocná tla?ítka na p?epínání zbraní atd). Páka je mechanicky spojena se dvěma potenciometry (2 osy). Podobně lze zapojit i gamepad, ktery má 4 směrová tla?ítka. Těmito tla?ítky se p?epínají odpory, které nahrazují potenciometry.
     Já jsem na tomto principu postavil netradi?ní herní ovlada? tvo?eny dvěma my?ima. Ka?dá z my?í má 3 tla?ítka (nebo 2 tla?ítka + kole?ko se spína?em). Nic kromě tla?ítek neni na my?i vyu?ito (my? m??e byt i nefunk?ní). Jedna my? slou?í pro pohyb nahoru a dolu a pro skákání, druhá pro pohyb do stran a pro st?elbu. Za?ízení se tedy ovládá dvěma rukama. Toto ovládání se m??e ze za?átku zdát nep?ehledné, ale po chvíli si na něj zvyknete. Zvlá?tní na tom je, ?e témě? v?dy se pou?ívá jedno tla?ítko na levé a jedno na pravé my?i. Já takto nejraději hraju hru Bio Menace (na tomto PC).


?patnou konstrukcí tohoto za?ízení m??ete po?kodit PC. V?e děláte jen na vlastní riziko!


Schéma jednoduchého joysticku a gamepadu pro PC

jednoduchy my?ojstickspojení kabel?


"my?ojstick" s mym starym PCzpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏