English version

Měni? pro LED napájeny z ?lánku 1,5V

    Měni? umo?ňuje napájení LED diody (nap?. bílé, modré, UV, ale i jakékoliv jiné) z ?lánku 1,5V nebo 1,2V. Led nelze p?ipojit p?ímo, proto?e její úbytek je cca 3V. Proto je pot?eba měni?. Obvod je velmi jednoduchy, pracuje na principu samobuzeného blokujícího měni?e. Cívka má 2x 50 závit? tenkym drátem (asi 0,05 - 0,2mm), obě vinutí jsou vinuta sou?asně. Jádro tvo?í 2 zbrou?ené úlomky z feritového jádra, mají tvar L. jejich pr??ez je asi 7mm2. Po navinutí cívky na jeden z nich se k sobě p?ilepí vte?inovym lepidlem. Pracovní frekvence je asi 50kHz (není kritická). LED se rozsvěcí u? p?i napájecím napětí 0,4V. Lze tedy pou?ít i vybité baterie, které jsou jinak nepou?itelné. Kondenzátor není nezbytně nutny, měni? pracuje i bez něj. Měni? s LED jsem zabudoval do krytu od rozbité baterky, ve kreré byla p?vodně miniaturní ?árovka a 2 tu?kové baterie. Nyní se pou?ívá 1 baterie, do prostoru zbylém po druhé baterii jsem umístil měni?.

Schéma měni?e pro LED diodu napájeny z jednoho ?lánku 1,5V ?i 1,2V.
Schéma měni?e pro LED diodu napájeny z jednoho ?lánku 1,5V ?i 1,2V.

feritové trafo měni?e
Feritové trafo mého měni?e ze dvou L kousk?. Nemusíte ho dělat p?esně stejně, jen pro inspiraci. Pro lamy: závit? není 2x4 ale 2x50, nákres je jen pro názornost.

měni? pro LED v provozu
Meni? v provozu

měni? pro LED v provozu
Meni? zabudovany do baterky - testování. Měni? naskakuje u? p?i 0,4V, LED svítí slu?ne u? p?i 0,8V. Prostor pro druhou baterii 1,5V byl vyu?it k umístění měni?e.P?idáno: 23. 1. 2005
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏