English version

LED stroboskop

     Toto je velmi jednoduchy LED stroboskop ?ízeny známym ?asova?em 555. P1 slou?í k nastavení frekvence. R1 ur?uje délku záblesk?. R2 ur?uje maximální nastavitelnou frekvenci. R3 ur?uje proud do LED. Jako vykonovy spína? jsem pou?il SMD MOSFET IRL3103S (30V, 64A, 12mR), ale lze pou?ít témě? jakykoliv nízkonapě?ovy MOSFET (nap?. IRFZ44, IRFZ42, IRFR024N, CEM9926, FDN5630, IRLL014N, 06N03LA, MTB1306, 2SK3296...). Obvod lze upravit pro r?zné typy, barvy a mno?ství LED, sta?í změnit hodnotu R3. Já jsem pou?il 36 bílych LED 5mm, max trvaly proud 30mA (zapojené 3 x 12). Sou?et úbytk? LED, zapojenych v sérii, musí byt v?dy men?í, ne? je napájecí napětí.

     Pozor! Záblesky světla mohou u některych osob vyvolat záchvat nebo jiné zdravotní problémy.

Schéma LED stroboskopu
Schéma LED stroboskopuVideozpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏