English version

Jak upravit kartu SIM na Micro SIM

     Koupili jste si novy mobilní telefon, iPhone nebo iPad, ale p?i sna?e vlo?it SIM kartu jste zjistili, ?e do něj nepasuje. Některé nověj?í mobily toti? vy?adují místo klasické karty SIM ji? men?í Micro-SIM (Mikro SIM). SIM si lze vyměnit za Micro-SIM u Va?eho operátora. Vět?ina jich ale po?aduje poplatek nebo to podmiňuje uzav?ením nové smlouvy. SIM mohou bu? vyměnit, nebo ji o?íznou speciálními kle?těmi. Micro SIM (někdy také 3FF) se toti? od SIM (2FF, Mini SIM) li?í jen svymi rozměry. SIM mě?í 15 x 25 x 0,76 mm, micro-SIM jen 12 x 15 x 0,76 mm. úpravu SIM karty na MicroSIM si m??ete tedy provést i doma. Sta?í va?i SIM kartu správně o?íznout (ost?ihnout), viz obrázek ní?e. Pokud byste vzniklou Micro SIM kartu pot?ebovali vlo?it zpět do mobilního telefonu na klasickou SIM, sta?í ji vlo?it do adaptéru, co? je vlastně jen plastovy ráme?ek. Ten lze koupit, v nouzi i vyrobit.

     Pozor! Tuto úpravu děláte na vlastní nebezpe?í. P?i této nevratné úpravě se m??e stát, ?e va?e karta bude ji? nepou?itelná. Za p?ípadnou destrukci va?í SIM karty neberu ?ádnou zodpovědnost. Pokud chcete mít jistotu, raději si va?i SIM kartu nechte vyměnit za micro-SIM u va?eho operátora.


Ná?rtek p?edělání SIM na Micro SIM. SIM karta se zast?ihne ze 4 stran a odst?ihne se roh.


Velmi sofistikované vybavení pot?ebné k úpravě SIM karty na Micro SIM. S trochou ?ikovnosti to doma zvládne ka?dy.P?idáno: 10. 9. 2013
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏