DJ     English version

Jednoduchy mixá?ní pult

     P?i domácích diskotékách se m??e velice hodit tento jednoduchy mixá?ní pult s mo?ností plynule p?echázet z jednoho zdroje zvuku na druhy a nebo je mixovat ve zvoleném poměru (potenciometrem P1), tzv. crossfader. Umo?ňuje i plynule p?echázet mezi zvukem ze vstup? a hlasem z mikrofonu (potenciometr P3). Má vystup na sluchátka pro DJe, do kterych se dá pustit i ten vstup, ktery zrovna nejde do vystupu pro zesilova?. Zdroj, ktery p?jde do sluchátek, se volí p?epína?em. Dále je tento pult vybaven jednoduchym efektem "echo". K tomuto efektu se vyu?ívá rozdíl obou kanál? (levého a pravého). Lze p?epínat p?epínat mezi stereo a mono signálem. Mixá?ní pult má nastavení hloubek (P2) s velkym rozsahem, co? umo?ňuje v krajní levé poloze odstranit hloubky a pustit do zesilova?e pouze vysoké tóny. Lze také sní?it úroveň hloubek (bas?) aby nedocházelo k p?ebuzení hloubkovych repro nebo k ?í?ení hloubek budovou a ru?ení lidí, kte?í va?i muziku poslouchat nechtějí a raději by spali :) (hluboké tóny se narozdíl od vysokych dob?e ?í?í i p?es zdi). Velky rozsah regulace hloubek je umo?něn pou?itím regulace s tlumivkami. Tlumivky L1, L2 jsem pou?il z úsporek (ty tlumivky, které jsou v sérii s trubicí, cca 2 - 4mH).


Schéma jednoduchého mixá?ního pultu.P?idáno: 2003
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏