English version

Nejjednodu??í zdroj pro klasicky Tesl?v transformátor s jedním MOTem

    Toto je nejjednodu??í zdroj vysokého napětí pro napájení klasického Teslova transformátoru. Je zde jeden MOT (trafo z mikrovlnky) se zdvojova?em. Kondenzátor a diody pochází také z mikrovlnky. Kapacita kondenzátoru m??e byt i jiná. Diody lze p?ípadně nahradit zapojením asi deseti 1N4007 v sérii. Tlumivka je jakákoliv zá?ivková 15 - 40W, lep?í je pou?ít víc tlumivek do série (cca 6 ks). Zdroj dává vystupní ?pi?kové napětí asi 6kV. Do p?ívodu 230V doporu?uji zapojit vhodny sí?ovy filtr.

     Pozor! Vystupní napětí transformátoru z mikrovlnné trouby je asi 2100 Vac a po zdvojení dosahuje vrcholové napětí 6000 V. Obě tyto napětí jsou absolutně smrtící! Ke stavbě a nato? pou?ívání tohoto zdroje nikoho nenabádám. V?e děláte na vlastní nebezpe?í a zodpovědnost. Autor nebere ?ádnou zodpovědnost za va?e p?ípadné újmy na zdraví, ?ivotě ?i majetku.


Schéma nejjednodu??ího zdroje vn pro Tesl?v transformátor s jedním MOTem.zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏