English version

Rezonan?ní vyboje s 1 MOTem

    A nyní: Vyboje z jednoho motu. Pokud zapojíte do série se sekundárem 2 a? 4 kondenzátory z mikrovlnky, vyboje jsou mnohem vět?í. Já jsem pou?il 3 kondenzátory s celkovou kapacitou 2,8uF (viz schéma). MOTy takto samoz?ejmě nelze zatě?ovat trvale, proto?e by se p?eh?ály.

     Pozor! Vystupní napětí transformátoru z mikrovlnné trouby je okolo 2100 Vac. Toto napětí je absolutně smrtící! Kondenzátor m??e zustat nabity i po vypnutí. V?e děláte na vlastní nebezpe?í. Autor nebere ?ádnou zodpovědnost za p?ípadné újmy na zdraví, ?ivotě ?i majetku.

schéma zapojení MOTu pro velké vyboje
schéma zapojení MOTu pro velké vyboje

Vyboj z MOTu
MOT 700W (?. 8)

Vyboj z MOTu
MOT 600W (?. 3)

Vyboj z MOTu
opět


Videjko vyboj? z motu 600W s kapacitou 2,8uF.zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏