MOTy

    Na tuto stránku jsme umístil tabulku s parametry r?znych MOT? (transformátor? z mikrovlnky), které jsem promě?oval. MOT (Microwave Oven Transformer) je transformátor ur?eny k napájení magnetronu mikrovlnné trouby. Má 2 sekundární vinutí: Anodové vinutí 2100V s proudem cca stovky mA a ?havící vinutí 3,15-3,3V s proudem cca 10A. Vykon MOTu je p?ibli?ně 1,5x vět?í, ne? ?isty mikrovlnny vykon dané trouby. U dvou MOT? jsem udělal i graf závislosti proudu na prázdno na primárním napětí. Proud na prázdno byvá v?dy dosti vysoky, MOT se zna?ně zah?ívá a je ur?eny jen pro krátkodoby provoz. Je to zp?sobeno snahou o u?et?ení rozměr?, hmotnosti a náklad? :). P?i trochu del?ím provozu vy?aduje nucené chlazení. Jádro pracuje v nelineárním pásmu, tak?e primární proud není sinusovy a proud velice rychle roste v závislosti na napětí. MOT m??e byt vyhodny jako krátkodoby napájecí zdroj, a? u? vysokonapě?ovy (2100V) ?i nízkonapě?ovy (p?evinuty). Vlivem p?esycení se jádro silně zah?ívá. P?i pou?ití MOTu pro trvaly provoz je nutno sní?it sycení (tedy napětí na 1z). To lze provést sní?ením primárního napětí, p?idáním závit? na primár nebo spojováním více MOT? se primáry do série (2 na 230V nebo 2 a? 3 na 400V). Konstrukté?i u MOT? volili p?ibli?ně 2x vět?í napětí na 1z, ne? odpovídá pou?itému jádru. Jádro MOTu mívá 17 - 25cm2, primár mívá 200 - 260z 0,7 - 1,3mm. Primár byvá ?asto hliníkovy (Al).

    Pozor! Vystupní napětí transformátoru z mikrovlnné trouby je okolo 2100 V~. Toto napětí je absolutně smrtící! Kondenzátor m??e zustat nabity i po vypnutí. V?e děláte na vlastní nebezpe?í, tento ?lánek nenabádá k rozebírání mikrovlnnych trub ani neodborné manipulaci s nimi nebo jejich ?ástmi. Autor nebere ?ádnou zodpovědnost za p?ípadné újmy na zdraví, ?ivotě ?i majetku.

?. ?isty
vykon MV
Odpor
pri.(R)
Odpor
sek.(R)
kond. Napětí
kond.
Jm. napětí
primáru
Odběr na
prázdno
P?íkon na
prázdno
závit?
?havení
Zkrat.
I sek
Zkrat.
I pri
Kov
pri.
Tepl.
t?ída
Pozn.
1 ? 2,15 1340,94uF 1900V~ 220-230V 4,5A . 3,5 . . Al . .
2 ? 1,15 960,90uF 2100V~ 220V 3,02A . 3 2,5A . Cu Hplastová kost?i?ka
3 ? 2,08 1210,95uF 2100V~ 230V 2,37A 58W 3,5 2,4A . Al 200 .
4 ? 1,88 1180,95uF 2100V~ 230V 1,95A 45W 4 . . Cu 200 na vy?ku
5 ? . 941,00uF 2100V~ 220V 2,45A . 4 1,8A . Cu 200 .
6 900W 1,35 84. 2100V~ 220V 2,3A . 3,5 2,2A 24A Cu 200 .
7 900W 1,35 841,14uF 2100V~ 220V 2,3A . 3,5 . . Cu 200p?evinuty na 2x12V
8 700W 1,85 1051,00uF 2100V~ 220V 2,7A . 3,5 2A . Al 200 ?luty ?títek
9 800W 2,65 1551,07uF 2100V~ 230V 2,2A 55W 4 2A . Al 220hodně maly
10 ? . 110 1,00uF 2100V~ 230V 2,45A . 3,5 2,2A 22A Al 200 .
11 ? . 111 1,00uF 2100V~ 230V 2,4A . 3,5 . . Al 200 .
12 ? . 92 1,00uF 2100V~ 220V 2,2A . 3,5 . . Al 200 ?luty ?títek
13 ? . 99 1,00uF 2100V~ 220V 2,2A . 3,5 . . Al 200 ?luty ?títek
14 ? . 101 1,00uF 2100V~ 220V 1,9A . 3,5 . . Al 200 ?luty ?títek
15 ? 2,20 161 1,00uF 2100V~ 230V 2,8A 70W 4 . . Al 220 hodně maly
16 750W 1,14 66 1,05uF 2100V~ 220V 2,6A 62W 3,5 2,7A 29A Cu H velky, na vy?ku
17 ? 1,83 112 0,95uF 2100V~ 230V 1,9A 45W 3,5 2,1A 22A Cu H na vy?ku
18 ? 2,25 172 0,93uF 2100V~ 220V 3,5A . 4 1,6A 18A Cu 220 hodně maly
19 ? 2,05 137 0,98uF 2100V~ 230V 1,9A 57W 3,5 . . Al 200 .
20 ? 3,06 . . . 230V 2,7A . . . . Al 220 hodně maly, p?evinuty
21 500W 1,72102 0,975uF 1900V~ 220V 1,2A 32W 4 1,8A 17A Cu . na vy?ku, na 500W dost velky
22 900W 2,031321,03uF 2000V~ 230V 2,5A 75W 4 2,3A 22A Al 200 vyvy?eny podstavec, vn na kabelu, Al i sek
23 700W 1,811041,00uF 2100V~ 220V 2,2A 64W 3,5 2,1A 20A Al 200 ?luty ?títek
24 700W 1,80107. . 230V 2,3A . 3,5 2,2A 23A Al 200 .

Tabulka MOT?. Mě?ení provedena p?i 230V~, 50Hz.

Graf závislosti klidového proudu na primárním napětí u MOT? 1 a 4.
Graf závislosti klidového proudu na primárním napětí u MOT? 1 (?erveně) a 4 (mod?e). Graf ukazuje, ?e závislost je silně nelineární. MOTy pracují s vysokou indukcí a dochází k p?esycování jádra.

Graf závislosti klidového p?íkonu na primárním napětí MOTu
Graf závislosti klidového ?inného p?íkonu na primárním napětí MOT? 4 a 23. Mě?eno Wattmetrem.

Klidovy proud (proud na prázdno) MOTu na osciloskopu.
Klidovy proud (proud na prázdno) MOTu na osciloskopu. Pr?běh, ktery má od sinusu daleko, je té? d?kazem p?esycení.

5 MOT? do sbírky
5 MOT? do sbírky (V tabulce naleznete v po?adí 1, 2, 3, 4, 5 zleva)

8 MOT? a dal?í ?ásti mikrovlnek
8 MOT? a dal?í ?ásti mikrovlnek

8 MOT?
8 MOT? (V tabulce naho?e 6, 1, 3, 4 a dole 8, 7, 5, 2) poznámka: jeden p?evinuty na 2x12V.

10 MOT? (transformátor? z mikrovlnek) s kondenzátory
10 MOT?

10 MOT? s kondenzátory
10 MOT?, v tabulce 10 (levy horní), 11 (levy dolní) ... 19 (pravy dolní)

Sou?ástky z 10 mikrovlnek
Sou?ástky z 10 mikrovlnek

Magnetrony z mikrovlnek
Magnetrony

Magnetrony z mikrovlnek
Magnetrony

Spína?e, relé, ?árovky, zástr?ky, hodiny, odru?ovací filtry, odpory ze stupňového spou?tě?e.
Spína?e, relé, ?árovky, zástr?ky, hodiny, odru?ovací filtry, odpory ze stupňového spou?tě?e.

Větráky z mikrovlnek
Větráky z mikrovlnek


MOTy 21, 22 a 23


Mikrovlnky, ze kterych pocházejí MOTy 21, 22 a 23 (LogoStar, Whirlpool, Homefriend).zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏