English version

Nabíje? NiMH / NiCd s automatickym vybíjením

     Toto je jednoduchy nabíje? akumulátor? NiMH a NiCd, ktery umo?ňuje p?ed nabíjením akumulátory vybít. Akumulátory NiCd mají pamě?ovy efekt a je nutno je p?ed nabíjením vybít na 0,9V, jinak vyrazně klesne jejich kapacita. V napájeném za?ízení se akumulátory na 0,9V vět?inou nevybijí, proto?e za?ízení p?estane fungovat mnohem d?íve. Proto tuto funkci musí zajistit nabíje?ka. NiMH se nemusí vybíjet p?ed ka?dym nabíjením, ale p?esto je vhodné to ob?as udělat pro jejich údr?bu nebo pro o?ivení star?ího akumulátoru.
     Tento nabíje? nabíjí 2 akumulátory v sérii. Princip nabíje?e je jednoduchy: Po zapnutí a p?ipojení akumulátor? stisknete tla?ítko a sepne se relé. Tím se p?epne na vybíjení a akumulátory se vybíjí proudem asi 0,4A a? na 0,9V. Kdy? napětí klesne pod 1,8V (2 aku v sérii), zav?e se tranzistor a relé se p?epne na nabíjení proudem cca 0,1A. Trimr je nutno doladit, aby relé vypínalo právě p?i napětí 1,8V. Nabíjecí a vybíjecí proud lze samoz?ejmě měnit změnou odpor? 100R a 5R6. P?i nabíjení NiMH bez vybíjení se akumulátory p?ipojí bez stisknutí tla?ítka. Tranzistor lze pou?ít i nap?. BC548, BC237, BC238... Nabíje? lze samoz?ejmě napájet i z hotového stejnosměrného zdroje 12V. Pokud si sí?ovy zdroj stavíte sami, je nutno dodr?et zásady práce se sí?ovym napětím.


Schéma nabíje?ky akumulátor? NiMH / NiCd s automatickym vybíjenímzpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏