English version

Ochrana baterie proti podbití, podpě?ová ochrana

     Tento obvod chrání baterii proti podbití (vybití na ni??í ne? minimální napětí) a také zátě? proti podpětí. Po vybití na minimální nastavené napětí obvod odpojí zátě? od baterie a dále ji? neodebírá ?ádny proud. Hodí se pro ochranu nap?. olověnych (Pb), NiCd, NiMH, Li-Ion a Li-Pol akumulátor?.
     Na Obr. 1 je zapojení ochrany, která po vybití baterie na minimální napětí odpojí zátě?. Prahové napětí je ur?eno sou?tem napětí zenerovy diody ZD1, úbytkem E-B tranzistoru T1 a ur?itého malého napětí na R1. Pro p?ipojení zátě?e je nutné stisknout tla?ítko TL1. Dokud je napětí dostate?ně velké, T1 udr?uje otev?eny T2 a ten zase p?es zenerovu diodu T1. Po poklesu napětí p?estane zenerovou diodou protékat proud, ?ím? se zav?e T1 a následně i T2. Díky kladné zpětné vazbě je zav?ení v?dy okam?ité, nehrozí teda pomalé postupné p?ivírání tranzistor?. Pro dosa?ení nízkych ztrát je jako tranzistor T2 pou?it MOSFET.
     Na Obr. 2 je upravené zapojení, kde tla?ítko TL1 umo?ňuje jak zapnutí, tak i vypnutí zátě?e. Za?ízení tedy slou?í nejen jako ochrana, ale i jako vypína?. Princip ?innosti je obdobny jako u obvodu ZAPNI-VYPNI s jedním tla?ítkem.
     Maximální vstupní napětí závisí na maximálním napětí Ugs tranzistoru T2. Minimální vstupní napětí závisí na napětí, p?i kterém T2 je?tě spolehlivě otvírá. U bě?nych MOSFET? je to cca 5V, u nízkonapě?ovych (logic) MOSFET? je mo?no pracovat i s ni??ím napětím. To umo?ní pou?ití nap?. s jedním Li-Ion/Li-Pol ?lánkem, ktery má min. napětí cca 3,4V. Pro malá napětí lze ZD1 nahradit kombinací několika sériově zapojenych diod. Obvod jsem testoval s IRF3205 a IPB06N03LA ve funkci T2. Poznámka: do série s baterií je vhodné zapojit pojistku, jinak hrozí v p?ípadě poruchy po?ár.


Obr. 1 - Schéma ochrany baterie proti podbití a podpě?ové ochrany 1. TL1 slou?í k zapnutí po p?ipojení napětí.


Obr. 2 - Schéma ochrany baterie proti podbití a podpě?ové ochrany 2. TL1 slou?í jako vypína? (ZAP-VYP).


Test v kontaktním poli (verze z obr. 1).


Test verze z obr. 2



P?idáno: 17. 10. 2011
zpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏