English version

Cívková pistole - coil gun 450J

     Coil gun je zbraň budoucnosti. ?ádny st?elny prach, patrony ani mechanická spou??. ?elezny projektil je urychlen silnym magnetickym polem cívky. Obrovsky proud pro cívku zaji??uje baterie kondenzátor?. Proud je spínán velkym tyristorem, ovládanym tla?ítkem. Spínání proudu mechanicky je nemo?né - spína? by se zni?il, ohluchli byste a vět?ina energie by se spot?ebovala na vybuch kontakt? a nikoliv na urychlení projektilu :).
     M?j coil gun pou?ívá kondenzátorovou baterii s celkovou kapacitou 11600uF na 350V. Maximální energie je cca 700J. Nabíjím v?ak pro jistotu jen na 280V, co? je 450J. Nabíjení zaji??uje oddělovací trafo 1:1 230/230V 50Hz 300VA. Lze pou?ít i men?í, ale nabíjení bude pomalej?í. Nabíjení se zapíná tla?ítkem TL1, spou?? je TL2. kondenzátory mají ochrannou diodu, která je chrání p?ed zápornym napětím vzniklym v cívce. Pro spínání pou?ívám velky tyristor ?KD, ktery snese pulzně cca 5000A ... díky Davide :). Odpalovací cívka má 34z vinutych t?ema drátama o pr?měru 1,1mm. Celkovy pr??ez je tedy cca 2,8mm2. Projektil má pr?měr 5mm a délku 35mm. Po sepnutí tyristoru je projektil vtahován elektromagnetickou silou do st?edu cívky. Impulz musí byt velmi krátky a silny. V okam?iku, kdy projektil dosáhne st?edu cívky, musí byt kondenzátor ji? témě? vybity, jinak by magnetické pole projektil naopak brzdilo. Proto musí mít cívka relativně maly po?et závit?. Vzore?ek na vypo?et energie v kondenzátoru:
    
Energie v Joulech, kapacita ve Faradech a napětí ve Voltech.


     Pozor! Coilgun m??e zp?sobit vá?né zranění nebo ?kodu na majetku. Projektil se m??e odrá?et nebo ne?ekaně změnit směr. V kondenzátorech se ukládá velká energie a p?i jejich vybití vzniká velmi vysoky proud. Vodi?e a sou?ástky mohou explodovat. Kondenzátory jsou smrtelně nebezpe?né i po odpojení sítě. V?e děláte na vlastní nebezpe?í, za p?ípadné újmy na zdraví ?i majetku neberu zodpovědnost.

?ez cívkovou pistolí (coil gunem)
?ez cívkou pistolí

Schéma cívkové pistole (coil gunu)
coilgun 450J (700J max) - schéma


Video - Cívková pistole st?ílí díry do spreje a plechového víka.


Video - st?ílení do sklenice, polystyrenu, spreje, CD, ...

Simulace RLC - java aplet
Simulace RLC obvodu - Java aplet

prost?íleny plech
Prost?ílené plechové víko

prost?íleny sprej
Prost?íleny sprej

tyristor ?KD
Naho?e velky tyristor, ktery pou?ívám, a men?í dvojity tyristor (oba ?KD).

rusky voltmetr - nabíjení na 300V
Voltmetr (nabíjení na zatím nejvy??í napětí 300V)

kondenzátory coil gunu
Baterie kondenzátor?. Pokud byste byli na zahrani?ním webu, tak by zde stálo "...very cheap on ebay, only 200 USD...". Moje kondenzátorová baterie je v?ak vyrobena typicky ?esky (a zadarmo). Vět?ina kondenzátor? je TESLA, některé jsou ze SSSR.

projektily pro coil gun
R?zné projektily (nejlep?í vysledky s druhym od spoda)

cívky pro coil gun
R?zné experimentální cívky


umístění projektilu v cívce (st?ílí se doleva)

úplně prost?íleny plech
úplně prost?íleny plech :)zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏