English version

Plynulé rozsvěcení a zhasínání ?árovky

     Plynulé rozsvěcení a zhasínání ?árovky nejen prodlu?uje její ?ivotnost, ale hlavně je p?íjemněj?í na o?i. Otestoval jsem hned 2 verze tohoto za?ízení. Popis ka?dého z nich je pod schématem.

     Pozor! Za?ízení je galvanicky spojené se sítí. Se ?árovkou, vypnutou pouze tímto za?ízením, je nutno zacházet jako se zapnutou. Pro vyměnu ?árovky je nutné odpojení obvodu od sítě.

schéma plynulého rozsvěcení a zhasínání ?árovky
Schéma plynulého rozsvěcení a zhasínání ?árovky I. Regulace je fázová, pomocí triaku. ?ídícím obvodem je U2008B. Po sepnutí spína?e se ?árovka za?ně pomalu rozsvěcet, a? dosáhne plného jasu. Po vypnutí naopak postupně jas slábne, a? zhasne. Doba rozsvěcení/zhasínání je p?ímo úměrná kapacitě C1. P?i hodnotě 220u je doba cca 7s. Pro ?árovku do 200W triak nepot?ebuje chladi?.

schéma plynulého rozsvěcení a zhasínání ?árovky II.
Schéma plynulého rozsvěcení a zhasínání ?árovky II. Zde je regulace pulzně-?í?ková s frekvencí cca 2kHz. Spína? je tranzistor typu MOSFET-N. Opera?ní zesilova? 1458 (lze nahradit obvodem 4558) pracuje jako oscilátor s proměnnou st?ídou. Napájení obvodu zaji??uje srá?ecí odpor. Po p?epnutí p?epína?e se ?árovka za?ně pomalu rozsvěcet, a? dosáhne plného jasu. Po opětovném p?epnutí jas postupně slábne, a? zhasne. S MOSFETem bez chladi?e lze p?ipojit ?árovku do 150W. Kondenzátor C1 ur?uje dobu rozsvěcení/zhasínání, s 22u je to cca 6s.


Test verze II.


Hotovy modul verze II.zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏