English version

Policejní blika? s 555

     Na obrázku ní?e je schéma velmi jednoduchého policejního blika?e se dvěma obvody 555 (NE555). Obě 555ky pracují jako astabilní klopny obvod, ka?dy s jinou frekvencí. Mezi jejich vystupy jsou zapojeny antiparalelně dvě skupiny LED diod. Obvod vytvá?í st?ídavě několik záblesk? LED jedné skupiny a poté několik záblesk? LED druhé skupiny. Frekvenci a charakter blikání lze upravit změnou hodnot C2, C3, R2 a R3. R3 a C3 ovlivňují frekvenci záblesk?, R2 a C2 ovlivňují frekvenci p?epínání barev. Lze pou?ít i jiny po?et a jiné barvy LED, ale je nutno upravit hodnotu R1, aby nebyl p?ekro?en jejich max. proud. Nesmí byt také p?ekro?en max. proud vystupu obvodu 555, co? je 200mA. Obvod lze napájet jakymkoliv zdrojem 12V (9 - 15V).

     Varování: Záblesky světla mohou u některych osob vyvolat zdravotní potí?e, nap?. epilepticky záchvat.


Schéma policejního blika?e s LED a dvěma 555.


Testování policejního blika?e v kontaktním poli.


Video - LED policejní blika? s 555.P?idáno: 8. 9. 2011
zpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏