Bazar - prodám

     Zde najdete harampádí v?eho druhu, které si m??ete koupit (pou?ité i nové). Drobnosti (malé sou?ástky) se dají poslat levně v obálce. M??u poslat i víc věcí najednou. Jde to i na Slovensko. V p?ípadě zájmu mě kontaktujte ní?e uvedenym mailem.

Kontakt:


Doutnavka (indikátor) INS-1
(ИНС-1)
Směr pohledu: Vrchní.
Zápalné napětí 65-90V, pracovní napětí 55V.
Doporu?eny proud 0,5mA, Maximální 1mA.
p?íklad pou?ití
Stav: Déle skladované, ale nepou?ité. SSSR. Mám: 50 ks
12 K?/kus
Doutnavka (indikátor) IN-3
(ИН-3)
Směr pohledu: Bo?ní.
Zápalné napětí 60-95V, zhá?ecí napětí 50-80V.
Rozmezí proudu 0,2-1mA. Doporu?eny 0,8mA.
Stav: Déle skladované, ale nepou?ité. SSSR. Mám: 40 ks
12 K?/kus
Digitron IN-1 (ИН-1)
Digitron IN1 (ИН1) nepou?ity, SSSR
?íslice 0-9 s vy?kou 18mm.
?tení zvrchu. Bakelitová patice.
p?íklad pou?ití
Stav: Nové, testované, funk?ní, s p?vodní krabi?kou. Mám: 22 ks
75 K?/kus
Digitron IN-12A (ИН-12А)
Digitron IN12 A (ИН12 А), vyroben v SSSR.
?íslice 0-9 s vy?kou 18mm. ?tení zvrchu.
Proud stejnosměrny 2 - 3.5 mA
nebo pulzující jednocestně usměrněny se st?ední hodnotou 1 - 2 mA.
Instalace do oválné patice PL31A-P.
p?íklad pou?ití
Stav: Plně funk?ní. Mám: 18 ks
79 K?/kus
VFD displej IV-22 (ИВ-22)
Itron (nesprávně "digitron") IV-22 (ИВ-22), SSSR
7 segmentovy s vy?kou 18mm a te?ka vpravo
?tení zvrchu.
Instalace do oválné patice PL31A-P.
p?íklad pou?ití
Stav: Nepou?ité. Mám: 19 ks
49 K?/kus
Patice PL31A-P (пл31а-п)
Patice nap?. pro digitron IN-12A, IN-12B
nebo itron (VFD) IV-22. Oválná 12 kolík?.
Sovětská (SSSR).
p?íklad pou?ití
p?íklad pou?ití 2
Stav: Některé nové, některé demontované Mám: 21 ks
Cena dohodou
Novy VFD displej IVL1-7/5
Velky fluorescen?ní display IVL1-7/5 (ИВЛ1-7/5) 4-místny 7-segmentovy.
S dvojte?kou. Pro ruské hodiny Elektronika. Vy?ka znak? 21,1 mm
?havení 5V (4,5 - 5,8V) 120mA.
Stav: Nepou?ity, neletovany. SSSR. Mám: 3 ks
390 K?
Novy VFD displej ILC4-5/7L
Velky fluorescen?ní display ILC4-5/7L (ИЛЦ4-5/7Л) 4-místny 7-segmentovy.
S te?kou a symbolem zvonku. Znak vysoky 21,1mm. Ekvivalentní s IVL1-7/5,
li?í se jen tím, ?e místo horní te?ky je zvone?ek. ?havení 5V (4,5 - 5,8V) 120mA.
Pro ruské hodiny Elektronika. Foto v provozu. Datasheet.
Stav: Nepou?ity, neletovany. SSSR. Mám: 4 ks
390 K?
VFD displej IV-11 (ИВ-11)
Itron (nesprávně "digitron") IV11 (ИВ11), SSSR
7 segmentovy s vy?kou znaku 21mm a te?ka vpravo
?tení zboku. Letovatelné drátové vyvody.
?havení 1,5V +/- 10% 100mA.
p?íklad pou?ití
Stav: Nepou?ité. Mám: 18 ks
69 K?/kus
VFD displej IV-12 (ИВ-12)
Itron (nesprávně "digitron") IV12 (ИВ12), SSSR
7 segmentovy s vy?kou znaku 21mm, bez te?ky
?tení zboku. Instaluje se do patice.
?havení 1,5V +/- 10% 100mA.
Náhradní díl do některych typ? ruskych hodin Elektronika (Электроника).
Stav: Nepou?ité. Mám: 12 ks
69 K?/kus
Dekatron A-101
Dekatron A-101 nepou?ity, SSSR
2 ?ídící m?í?ky, obousměrny
Stav: Nepou?ité Mám: 2 ks
250 K?/kus
GM trubice STS-5 (CTC-5)
Geiger-Mullerova trubice STS-5 (СТС-5) citlivá na beta + gamma. Podobná SBM-20
Za?íná po?ítat p?i: 280 - 330V. Jmenovité napětí: 400V. Plo?ina: 360 - 440V.
Max. strmost plo?iny: 0,125%/V. Vlastní pozadí max.: 0,45 pulzu/s
Zatě?ovací odpor: 5 - 10 M. Pracovní teplota: -40...+50 °C. SSSR.
Jakékoliv pou?ití jen na vlastní nebezpe?í!
p?íklad pou?ití
Stav: Testované, funk?ní Mám: 2 ks
Cena dohodou
GM trubice SI-1G (СИ-1Г)
Geiger-Mullerova trubice SI1G (СИ1Г).
Za?íná po?ítat p?i: 280 - 320V. Pracovní napětí (plo?ina): 360 - 440V.
Max. strmost plo?iny: 0,125%/V. Vlastní pozadí max.: 25 pulz?/min
Zatě?ovací odpor: 5 - 10 M. Pracovní teplota: -40...+50 °C. SSSR.
Jakékoliv pou?ití jen na vlastní nebezpe?í!
p?íklad pou?ití
Stav: Nová, otestovaná - funk?ní Mám: 1 ks
Cena dohodou
Xenonová vybojka IFK-120
Xenonová stroboskopická / blesková vybojka ИФК-120
Pro fotografické blesky nebo stroboskopy
Maximální energie záblesku 120 Ws
Stav: Nepou?ité Mám: 2 ks
99 K?/kus
Vybojka MV-80W
Rtu?ová vybojka MV-80W Lohuis Holland
Stav: Nepou?ité Mám: 3 ks
75 K?/kus
K176ID3 (К176ИД3)
Sovětsky (rusky) integrovany obvod. DIP16.
dekodér z BCD na 7 segment?. Vhodny i pro VFD.
Mo?no pou?ít jako náhradní díl pro některé sovětské hodiny Elektronika
Stav: Nepou?ité Mám: 4 ks
35 K?/kus
K176IE13 (К176ИЕ13)
Sovětsky (rusky) integrovany obvod. DIP16.
Obvod digitálních hodin, spolupracující s krystalovym
oscilátorem a děli?em K176IE18 nebo star?ím K176IE12.
Mo?no pou?ít jako náhradní díl pro některé sovětské hodiny Elektronika
Stav: Nepou?ité Mám: 3 ks
35 K?/kus
K176IE18 (К176ИЕ18)
Sovětsky (rusky) integrovany obvod. DIP16.
Krystalovy oscilátor 32768Hz s děli?em na 1024Hz,
128Hz, 2Hz, 1Hz a 1/60Hz (minutové impulzy)
Mo?no pou?ít jako náhradní díl pro některé sovětské hodiny Elektronika
Stav: Nepou?ité Mám: 3 ks
35 K?/kus
MCP9700A (Integrovany obvod - teplotní ?idlo)
Lineární teplotní ?idlo v TO92, Vystup = 500mV + (10mV na °C)
-25°C = 250mV, 0°C = 500mV, 25°C = 750mV, 50°C = 1000mV ...
Napájení: 2,3 - 5,5V. Rozsah: -40 ... +150 °C
Podobné LM35, ale vystupní napětí je posunuté o +500mV,
tak?e mě?í i záporné teploty bez nustnosti záporného napětí.
p?íklad pou?ití
Stav: Nepou?ité Mám: 3 ks
29 K?/kus
MCP9701 (Integrovany obvod - teplotní ?idlo)
Lineární teplotní ?idlo v TO92, Vystup = 400mV + (20mV na °C)
-10°C = 200mV, 0°C = 400mV, 25°C = 900mV, 50°C = 1400mV ...
Napájení: 3,1 - 5,5V. Rozsah: -10 ... +125 °C
Podobné LM35 a MCP9700A, ale vystupní napětí je posunuté o +400mV,
a koeficient je 20mV na °C
Stav: Nepou?ité Mám: 3 ks
29 K?/kus
LM35 DZ (Integrovany obvod - teplotní ?idlo)
Lineární teplotní ?idlo LM35DZ v TO92, Vystup = 10mV na °C
p?íklad pou?ití
p?íklad pou?ití 2
Stav: Nepou?ité Mám: 1 ks
29 K?/kus
Obvod TL431A - napě?ová reference
TL431A - napě?ová reference 2,495V TO92 THT
odchylka 1% (TL431A má 1%, TL431 má 2%)
p?íklad pou?ití
Stav: Nepou?ité Mám: 2 ks
5 K?/kus
MC33171 P - Opera?ní zesilova?
Nízkonapě?ovy opera?ní zesilova?
od 3V nesym. nebo +/- 1,5V sym.
Vstupní napětí od VEE
Offset null
p?íklad pou?ití
Stav: Nepou?ité Mám: 3 ks
39 K?/kus
TNY280PN (Integrovany obvod pro spínané zdroje)
Integrovany obvod pro spínané zdroje z ?ady TinySwitch-III (TNY274 - TNY280)
Nejvykonněj?í kousek z této ?ady (a? 36,5W), náhrada za v?echny ni??í.
Náhrada za star?í ?adu TinySwitch-II (TNY263 - TNY268),
av?ak jiné rozmístění vyvod?! THT. Pouzdro DIP8 s vynechanym vyvodem 3.
p?íklad pou?ití, p?íklad pou?ití 2, p?íklad pou?ití 3
Stav: Nepou?ité Mám: 3 ks
59 K?/kus
OSRB38C9BA (Integrovany infra p?ijíma?)
Citlivy integrovany infra p?ijíma? 37,9 kHz, 940 nm.
2,7 - 5,5V. Spot?eba 0,9mA.
p?íklad pou?ití
Stav: Nepou?ité Mám: 3 ks
19 K?/kus
BC547C, BC548C (Tranzistor)
Tranzistor NPN univerzální, BC547C ?i BC548C, pouzdro TO92
vyvody C-B-E
Stav: Nepou?ité Mám: 20 ks
2 K?/kus
Rezistor uhlíkovy 150ohm 0,5W
Odpor (rezistor) klasicky s hodnotou 150R, maximálním zatí?ením 0,5W
a tolerancí 5%. Velikost 2,3 x 6mm
p?íklad pou?ití
Stav: Nepou?ité Mám: 30 ks
1 K?/kus
Rezistor uhlíkovy 270ohm 0,5W
Odpor (rezistor) klasicky s hodnotou 270R, maximálním zatí?ením 0,5W
a tolerancí 5%. Velikost 2,3 x 6mm
Stav: Nepou?ité Mám: 30 ks
1 K?/kus
Rezistor uhlíkovy 560ohm 0,5W
Odpor (rezistor) klasicky s hodnotou 560R, maximálním zatí?ením 0,5W
a tolerancí 5%. Velikost 2,3 x 6mm
p?íklad pou?ití, p?íklad pou?ití 2, p?íklad pou?ití 3
Stav: Nepou?ité Mám: 10 ks
1 K?/kus
Rezistor uhlíkovy 1k 0,5W
Odpor (rezistor) klasicky s hodnotou 1k, maximálním zatí?ením 0,5W
a tolerancí 5%. Velikost 2,3 x 6mm
Stav: Nepou?ité Mám: 50 ks
1 K?/kus
Odpor 8R2 10W
Odpor 8,2 ohm, maximálním zatí?ením 10 W
Velky keramicky kvádr
p?íklad pou?ití, p?íklad pou?ití 2
Stav: Nepou?ité Mám: 2 ks
9 K?/kus
Relé 5V, 240Vac 10A / 24Vdc 10A
Relé s cívkou 5V, kontakty 240Vac 10A / 24Vdc 10A
Kontakty: 1x p?epínací kontakt (SPDT)
Odpor cívky 70R, odběr 72mA. P?ita?ení: max. 3,5V. Odpadnutí: min. 0,5V.
p?íklad pou?ití, p?íklad pou?ití 2, p?íklad pou?ití 3
Stav: Nové Mám: 16 ks
16 K?/kus
Laserová optika 9mm (TO-5)
Laserová optika pro diodu 9mm (pouzdro TO-5) vma?kávací.
Zaost?uje se ?roubováním. Hliníkové tělo (dob?e vede teplo). V?etně ?o?ky.
Na fotce je rozebraná.
p?íklad pou?ití
Stav: Nové Mám: 1 ks
350 K?/kus
Laserová optika 5,6mm (TO18)
Laserová optika pro diodu 5,6mm (pouzdro TO18).
Zaost?uje se ?roubováním. Hliníkové tělo (dob?e vede teplo). V?etně ?o?ky.
Na fotce je 1 rozebraná a 1 sestavená. Cena je za jeden kus.
p?íklad pou?ití
Stav: Nové Mám: 2 ks
350 K?/kus
Ochranné bryle proti laseru 190 - 540nm
Ochranné bryle pro práci s lasery a UV zá?ením.
Blokují vlnové délky 190 - 540nm. Chrání nap?. proti zelenému (532nm),
modrému (445nm) a fialovému (405nm) laseru. Z hlediska bezpe?nosti nezbytné.
(Pozor - ani s brylemi se nedívat p?ímo do laseru. 100% bezpe?nost pro zrak
zajistí jen pozorování pomocí kamery.)
p?íklad pou?ití
Stav: Nové Mám: 2 ks
250 K?/kus
Krystal 20 MHz (HC49-S)
Krystal 20 MHz v pouzd?e HC49-S, montá? THT
Nejspí? +/- 30ppm, mo?ná 50ppm
p?íklad pou?ití
p?íklad pou?ití 2
p?íklad pou?ití 3
Stav: Nepou?ité Mám: 4 ks
9 K?/kus
Teploměr laboratorní 0-150°C Maxima
Laboratorní teploměr od 0 do 150 °C Maximální
?áste?ny ponor - 40mm, graduace po 1°C
Stav: Pou?ité, funk?ní, asi z ?SSR. Mám: 1 ks
Cena dohodou

Poznámka: Prodávám-li více kus?, na fotce nemusí byt ten samy kus, ktery prodávám, ale jedná se v?dy o stejny typ.

zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏