Modernizace p?enosného zá?ivkového svítidla P?S-01

    P?S-01 (prenosné ?iarivkové svietidlo) vyráběla Slu?ba Nitra. Toto svítidlo obsahuje 6W zá?ivku typu F6T5 s jedno?innym samokmitajícím měni?em. Napájení 12V zaji??uje 8 velkych mono?lánk? (D) 1,5V. Svítidlo je velmi u?ite?né, ale jeho zapojení ani typ baterií nejsou zrovna nejlep?í :). P?vodní měni? měl ?alostnou ú?innost a zá?ivku velmi rychle likvidoval stejnosměrnou slo?kou proudu (byl jedno?inny). Napájení bateriemi na jedno pou?ití se mi také nezdálo nejekonomi?těj?í. Proto jsem nakonec svítidlo p?estavěl na moderněj?í dvoj?inny měni? s MOSFETy a místo mono?lánk? do něj zabudoval 3 sériově zapojené Li-Ion akumulátory 3,7V 2300mAh.
    Z p?vodní elektroniky svítidla nezbylo témě? nic :). Pouze vypína?, jádro trafa, zá?ivka a její patice. P?vodní sou?ástky měni?e jsem odletoval z DPS a odmotal vinutí z feritového trafa. Na trafo jsem poté navinul primáry 2x 10z a sekundár 120z. Na desce plo?nych spoj? je plo?ka souvisle pokrytá neodleptanou mědí, která p?vodně slou?ila jako chladi? pro tranzistor KU611 nebo KU612. Tu jsem pou?il k vytvo?ení nového obrazce spoj? pro měni? v provedení SMD. Měni? vyu?ívá 2 SMD MOSFETy, nap?. FDB6035AL (Uds = 30V) nebo jakékoliv podobné. Lze je získat témě? z ka?dé základní desky z PC. Jako ?ídící obvod slou?í L6571AD013TR, co? je SMD obdoba známych obvod? IR2153 a IR2151. Vyhodou tohoto obvodu je, ?e se sám vypne p?i podpětí a tím chrání baterii proti podbití. Jeho spodní UVLO je 8V, co? je pro 3 Li-ion ?lánky p?íli? málo. Proto je vhodné do série zapojit několik diod, které posunou úroveň, p?i které se měni? vypne. Sní?í se tím sice i napětí pro gejty, ale nevadí to, proto?e nízkonapě?ové typy spolehlivě otvírají i p?i 5V. S pou?itím 3 malych k?emíkovych diod je vypínací napětí 9,9V, co? je 3,3V na jeden ?lánek. Tlumivku jsem pou?il z úsporné kompaktní zá?ivky. Kondenzátor 2n2, pop?. 2n7 lze také získat z úsporky. Místo Li-ion / Li-pol ?lánk? je mo?né do svítidla vměstnat i olověny (Pb) akumulátor 12V s kapacitou cca 1,3 - 7,2Ah. Tomu je pak nutno p?izp?sobit vypínací napětí. K nabíjení slou?í p?vodní zdí?ky, které slou?ily jako vystup napětí z mono?lánk?. Nabíje? pochopitelně musí byt vhodny pro pou?ity typ akumulátoru(?). Toho zapojení pochopitelně m??ete vyu?ít nejen pro svítidlo P?S-01.


Schéma zapojení zá?ivkového měni?e pro zá?ivku 6W.
Schéma zapojení zá?ivkového měni?e pro zá?ivku 6W.

p?enosné zá?ivkové svítidlo P?S-01
p?enosné zá?ivkové svítidlo P?S-01

zá?ivková trubice v P?S-01
zá?ivková trubice

rozebrané P?S-01
rozebrané P?S-01

deska DPS svítidla P?S-01 s p?vodním osazením
DPS s p?vodním osazením

deska (typ P?S-01.3) zespodu
deska (typ P?S-01.3) zespodu

Detail měděné plo?ky po odletování sou?ástek a od?roubování transformátorku a tranzistoru v pouzd?e SOT9.
Detail měděné plo?ky po odletování sou?ástek a od?roubování transformátorku a tranzistoru v pouzd?e SOT9.

Brou?ení obrazce na desku (p?vodně jsem po?ítal s DIP8, ale nakonec tam p?i?la SOIC8 :)).
Brou?ení obrazce na desku (p?vodně jsem po?ítal s DIP8, ale nakonec tam p?i?la SOIC8 :)).

Tranzistory v D2PAK pouzd?e.
Tranzistory v D2PAK pouzd?e.

nově osazená deska
nově osazená deska

celá deska s objímkami zá?ivky zespoda
celá deska s objímkami zá?ivky zespoda

Deska z vrchu
Deska z vrchu

Se zá?ivkou
Se zá?ivkou

Testování - P?S-01
Testování

Sestavování
Sestavování

Pohled dovnit?
ohled dovnit?

Modernizované P?S-01 v provozu
Modernizované P?S-01 v provozu

Slu?ba Nitra TYP: P?S-01
?títek "Slu?ba Nitra TYP: P?S-01"zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏