Mě?ení radia?ního pozadí

     Tato stránka dokumentuje pr?bě?né mě?ení radia?ního pozadí. K mě?ení pou?ívám digitální po?ítadlo popsané zde a GM trubici STS-5 popsanou zde. Mě?ení probíhá jednou denně po dlouhou dobu, za ú?elem odstranění nahodilosti. Podle radiometru RBGT-62 a kalibra?ního zá?i?e jsem stanovil p?ibli?ny p?epo?et ?etnosti pulz? na hodnotu dávkového p?íkonu: 1 pulz/min = 0,38 uR/h. P?epo?et na nověj?í jednotky je 1uR/h = 0,01uGy/h = 10nGy/h.
     Také jsem za?al mě?it aktivitu de??ové vody. Pochopitelně jen ve dnech, kdy pr?í :). Mě?ím vzorek v nádobě tvaru válce o vy?ce 25mm a pr?měru 100mm. Osa trubice STS-5 je umístěna 20mm nad hladinou.

     Varování:
Zde popsané mě?ení nemá slou?it k vyvolání paniky. Pokud panika vznikne, z?íkám se jakékoliv zodpovědnosti za ní :).


Hodnoty mě?ené ve vzduchu (bez clonění trubice):
Datum Délka mě?ení (H:MM) Po?et pulz? Pr?měr za minutu Dávkovy p?íkon uR/h (1uR/h = 0,01uGy/h)
14. 3. 2011 1:00 1 534 25,57 9,72
15. 3. 2011 1:55 2 891 25,14 9,55
16. 3. 2011 1:46 2 443 23,05 8,76
17. 3. 2011 2:30 3 148 20,98 7,97
18. 3. 2011 2:43 3 373 20,69 7,86
19. 3. 2011 3:14 3 879 19,99 7,60
20. 3. 2011 3:56 5 224 22,14 8,41
21. 3. 2011 2:30 3 421 22,81 8,67
22. 3. 2011 2:45 3 736 22,64 8,60
23. 3. 2011 2:05 3 207 25,66 9,75
24. 3. 2011 3:01 4 186 23,13 8,79
25. 3. 2011 1:41 2 553 25,27 9,60
26. 3. 2011 - - - -
27. 3. 2011 2:02 3 003 24,61 9,35
28. 3. 2011 2:07 3 094 24,36 9,26
29. 3. 2011 5:12 7 588 24,32 9,24
30. 3. 2011 2:09 3 141 24,35 9,25

Aktivita de??ové vody:
Datum Délka mě?ení (H:MM) Po?et pulz? Pr?měr za minutu
17. 3. 2011 2:00 2 736 22,80
18. 3. 2011 2:06 2 488 19,75Mě?ící vybavení k mě?ení úrovně radiace.


Mě?ení specifické aktivity de??ové vody.


Video - mě?idlo v provozu.zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏