English version

Regulátor jasu ?árovek (stmíva?)

     Tento regulátor slou?í k plynulé regulaci jasu ?árovek (stmívání) od nuly do maxima. Regulaci od nuly umo?ňuje dvoustupňovy spo??ovací ?lánek. Obvod se p?ipojuje pouze dvoubodově, tak?e ho lze nainstalovat místo vypína?e beze změny instalace. K regulaci se pou?ívá bě?ny tyristor KT505 (pop?. KT504, KT508 apod.). Maximální proud je 1A, tak?e lze p?ipojit zátě? a? 200W. Jas lze stáhnout a? k nule, tak?e není nutné pou?ít vypína?. Kondenzátory jsou jen pod malym napětím, tak?e lze pou?ít elektrolytické.

     Pozor - obvod je galvanicky spojen se sítí - smrtelné napětí. Vyměna ?árovky se nesmí provádět pod proudem ani kdy? je regualce nastavena na minimum. P?ed vyměnou ?árovky nebo manipulací s obvodem je nutné v?e odpojit od sítě. Potenciometr musí mít plastovou h?ídel.


Schéma jednoduché tyristorové regulace ?árovek (stmíva?e).zpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏