Simulátor RLC obvodu
Simulátor slou?í k zobrazení pr?běhu napětí a proudu v obvodu RLC. Nastavte parametry obvodu (po?áte?ní napětí kondenzátoru, odpor, kapacitu a induk?nost) a zobrazí se vysledny pr?běh napětí na kondenzátoru a proudu obvodem. Rozsahy lze měnit tla?ítky x10 a :10. Simulátor se hodí nejen p?i stavbě cívkové pistole. Simulátor je napsán jako Java aplet a pou?il jsem v něm zdrojové kódy od Barryho. Zdroje dávám volně ke sta?ení: simulace.zip

!!! Pokud vidíte tento text, tak Java Applet nefunguje !!!

schéma simulovaného RCL nebo RLC-D obvodu
Schéma obvodu RLC. Lze volit mezi variantami s diodou D a bez ní.
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏