English version

Schémata PC zdroj? AT a ATX

Na této stránce uvádím schémata po?íta?ovych zdroj? typu ATX v 1.0 a ATX v 2.0 a okrajově i AT, která jsem postupem ?asu shromá?dil z internetu. Vybral jsem jen ta kvalitněj?í a dob?e ?itelná. Nejsem jejich autorem. Autor je vět?inou uveden p?ímo ve schématu.


Schémata polomostovych zdroj? ATX (AT) s obvodem TL494, KA7500
obvody TL494 a KA7500 jsou p?ímym ekvivalentem a lze je zaměňovat. Písmena p?ed 494 mohou byt jiná. Tyto zdroje vyu?ívají polomostové zapojení s bipolárními (BJT) tranzistory NPN.

Schéma AT 200W s TL494

ATX Shido 250W s TL494

Microlab 400W s KA7500B

ATX s TL494 (vykon=?)

230W Key Mouse Elekctronic

PC zdroj AT, asi 200W

stary AT, asi 200W

Sunny Technologies AT 200W

Codegen ATX 250W - 250XA1

Seven Team ST-230WHF 230W

JNC Computer LC-250ATX

SevenTeam ATX2V2 s TL494

PowerMaster FA-5-2, 250W

PowerMaster LP-8, 230W

SevenTeam ST-200HRK 200W

Green Tech MAV-300W-P4

DTK-PTP-2038 200W ATX

Codegen Atx 300W

ATX LWT2005 ?ína KA7500B

Delta DPS-200PB-59 H

Alim ATX 250W SMEV J.M 2002

ATX (chybí hodnoty)

Power Efficiency electronic (-//-)

Stary AT (chybí hodnoty)

AT

Wintech PC WIN-235PE

MaxPower ATX PX-230W

DTK Computer PTP-2007 Macron

PC ATX EC Model 200X

ATX-300P4-PFC (pasivni PFC)


Schémata polomostovych zdroj? ATX s obvodem SG6105.
Zdroje ATX se SG6105. Tyto zdroje vyu?ívají polomostové zapojení s bipolárními (BJT) tranzistory NPN.

Schéma ATX 250W se SG6105

ATX M-TECH

MaxPower PX-300W ATX

300W ATX

PowerMan IW-ISP300A3-1 PFC

Nuitek 330U - ATX 330W


Schémata polomostovych zdroj? ATX s obvodem KA3511
Zdroje ATX se KA3511 Tyto zdroje vyu?ívají polomostové zapojení s bipolárními (BJT) tranzistory NPN.

ATX 145W 145-60SP

FSP Group Inc. 145-60SP


Schémata polomostovych zdroj? ATX s obvodem DR B2003
Zdroje ATX s DR B2003, zna?eno obvykle jen 2003. Tyto zdroje vyu?ívají polomostové zapojení s bipolárními (BJT) tranzistory NPN.

JNC Computer co. LC-B250ATX

JNC Computer co. Y-B200ATX


Schémata ostatních polomostovych zdroj? ATX
Zdroje ATX s DR B2002 (zna?eno 2002), AT2005 (2005) a jeho pravděpodobnymi ekvivalenty LPG899 a WT7520. Polomostové zapojení s bipolárními (BJT) tranzistory NPN.

LC Technology inc. LC-A250ATX s 2002

Powerlink LPJ2-18 300W s LPG-899


Schémata propustnych (jedno?innych) ATX s UC3842, 3843, 3844, 3845 a dal?ími
Zdroje ATX v propustné (jedno?inné) topologii s jedním spínacím tranzistorem nebo se dvěma tranzistory (tzv. polo?ízeny most). Tranzistory jsou MOSFETy. ?ídícími obvody jsou UC3842, 3843, 3844, 3845 a nebo jiné obvody, které jsou kombem pro ?ízení jedno?inného zdroj i aktivního PFC, Nap?. ML4824, FAN480X, ML4800

DPS-260-2A s ML4824, akt.PFC

ATX s polo?ízenym mostem, PFC

Polo?ízeny most + PFC s FAN480X

Polo?ízeny most + PFC s ML4800

?ást IP-P350AJ2-0, UC3843, 350W

UTIEK ATX12V-13 600T, UC3843

ATX CWT PUH400W polo?ízeny
most s UC3845

Sunny technologies co. ATX230,
230W, 1 trand, s UC3843

ATX s PTP-2068, 1 trand, UC3843

ATX 350T - 350W, UC3842

Sunny technologies ATX-230
2SK2545, UC3843

ATX s STW12NK90Z, UC3843

API3PCD2-Y01,
polo?ízeny most, bez hodnot
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏