Jak zatopit s televizí aneb Tym slepi?ích opravá?? v akci

   Rozbila se vám televize a nevíte si rady s její opravou? Nevyznáte se v elektronice? Tym na?ich slepi?ích opravá?? je zde pro vás! Sta?í zavolat, p?iletíme do 2 hodin a o va?í ?katulku se postaráme!

    !!! D?RAZNé VAROVáNí !!!
Nic z toho, co vidíte na následujících fotkách a videu, v ?ádném p?ípadě nezkou?ejte! Uvnit? obrazovky je vakuum a p?i jejím rozbití dojde k implozi. Hrozí vá?né zranění od létajících st?ep?. Obrazovka obsahuje toxické látky! Nikdy neotvírejte televizi pod napětím! Hrozí smrtelny úraz! Autor těchto stránek nebere za p?ípadné újmy ?ádnou zodpovědnost.


    PROHLá?ENí:
P?i focení snímk? pou?itych na této stránce nedo?lo k ?ádnému tyrání zví?at ani k jinému poru?ení jejich práv.
Ná? tym p?ichází.


Jdeme to okouknout.


Ten kanálovej voli? je ve ?patnym stavu.


Ale obrazovka vypadá je?tě dob?e. Vakuum perfektní!


Ladění se mi nějak nezdá, ale my s tim něco uděláme! Jsme p?eci zku?ení slepi?í opravá?i!


Tadyten odpor budeme muset vyměnit.


Po?kej, podr?im ti cín.


Te? to trochu zhlasíme a otestujeme zvuk... Fuj to sem se lekla, nep?eháněj to s tou hlasitostí!


Te? mi tu někde spadl tranzistor.


Mám ho! P?uletuju ho tam.


A je to! Te? trochu dola? ?ádkovou frekvenci a já ti tu pohlídám obraz.


Oprava probíhá hladce.


Obraz u? za?íná byt dobry.


Bum!!! ... Sakra!!! ... Pro? na mě tak koukáte? Já jsem to vysoké napětí nezvy?ovala! Já ne!


Tohle vypadá ?patně... asi se nám to dnes nepoda?í. Vakuum vypadá docela ?patně a stínítko je taky mizerné...


I to elektronovy dělo má nějakou ?patnou emisi...


Po?kejte, holky, máme tu je?tě jednu zakázku!


Snímkovy rozklad - to bude hra?ka!


Obvody vypadají v po?ádku, jen ?patny kontakt v trimru!


No vidíte! A u? se obraz objevuje.


Trochu doladit a je to perfektní!


A sakra! něco se nám tu p?eh?álo!


Ale holky! Vy to v?bec neumíte! Pus?te k tomu odborníka!


U? se stydíme. Jdeme si zopakovat ty opravá?ské kurzy.zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏