English version

Horské slunce z pouli?ní lampy na rtu?ové vybojky

     V gará?i se mi povalovalo pár vy?azenych pouli?ních lamp, vět?ina je?tě funk?ních. Také jsem tu měl jeden nepot?ebny halogenovy reflektor na ?árovku 150W. Napadlo mě vyu?ít je ke stavbě horského slunce. Vzal jsem jednu ze rtu?ovych 125W vybojek a opatrně rozbil vněj?i baňku. Ho?ák uvnit? je podobny vybojce v horském slunci. Vykuchal jsem ho?ák spolu s jeho zapalovacím odporem a p?ipevnil ho do reflektoru. Ochranné sklo (s UV filtrem) jsem odstranil. Reflektor jsem p?i?rouboval k p?vodní tlumivce z lampy (tlumivka pro rtu?ové vybojky 125W RVL-X nebo HQL). Tlumivku jsem zapojil do série, p?ipojil ?ň?ru a bylo hotovo. Za?ízení se m??e hodit i na osvit plo?nych spoj?, vytvrzování lak? a lepidel, dezinfekci apod.

VAROVáNí !!! Vybojka vyza?uje velmi intenzivní ultrafialové světlo. To m??e zp?sobit vá?né po?kození k??e a zraku a dal?í zdravotní problémy. Nikde není vysloveně napsáno, ?e ho?ák ze rtu?ové osvětlovací vybojky má p?esně stejné spektrum jako vybojka továrně vyráběného horského slunce. Rtu?ová vybojka obsahuje jedovatou rtu? a luminifor. Náplň vybojky (ho?áku) je pod vysokym tlakem, hrozí exploze. Vněj?í skleněná baňka je naopak vy?erpaná, p?i rozbití dojde k implozi a hrozí následné zranění létajícími st?epy. Za?ízení se napájí sí?ovym napětím. Je zde riziko proniknutí napětí na kostru. Vybojka (a od ní celé za?ízení) se silně zah?ívá, m??e zp?sobit popáleniny a p?i nevhodném umístění hrozí po?ár. Nikoho nenabádám ke stavbě a pou?ívání tohoto za?ízení. V?e děláte na vlastní nebezpe?í a autor nebere za Va?e p?ípadné újmy ?ádnou zodpovědnost.


Schéma zapojení rtu?ové vybojky


Horské slunce v provozu


Reflektor a tlumivka Layrton 125W


Vybojka. P?vodní odpor p?ipojeny mezi zapalovací a protěj?í elektrodu je zde ponechán.


Roz?havené elektrody po vypnutí.


Sbírka rtu?ovych vybojek TESLA RVL-X a jejich "st?ev". 2x 125W, baňka a zbytek vybojky 80W, ho?áky z vybojek 250W a 2x 125W.zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏