English version

SSTC I. - Tranzistorovy Tesluv transformátor

     Toto je m?j první Tranzistorovy Tesluv transformátor. Sekundár má délku 26cm, pr?měr 8,7 cm, drát 0,1mm, 2500z. Rezonance s "toroidem" z plechovky a PET lahve obalené alobalem je 95kHz. Primár má 14z 1mm, vinuté na pr?měru 16cm. Buzení je dvoj?inné s MOSFETy IRF830. K ovládání gejt? slou?í obvod IR2153. Potenciometrem se ladí pracovní frekvence. Za?ízení se napájí ze sítě, do série je zapojena halogenová ?árovka 1000W, která by omezila proud p?i p?ípadné závadě. Obvod IR2153 se napájí samostatnym sí?ovym adaptérem. Sí?ové napětí je dvoucestně usměrněno bez filtrace. Odběr ze sítě je cca 200 - 250W. Tranzistory jsou chlazeny starymi chladi?i z procesor? a ani po del?ím provozu se moc nezah?ívají. Chladi?e mají rozměry 74 x 65 x 44 mm (ka?dy tranzistor má sv?j, nejsou pou?ity izola?ní podlo?ky).
     Délka sr?ení je a? 10cm, vyboje do uzemněnych p?edmět? a? 12cm.

     !!! POZOR!!! Tesl?v transformátor je extrémně nebezpe?né za?ízení! Bez znalosti zásad práce s vysokym napětím byste jej neměli konstruovat. Tesl?v transformátor zp?sobuje ?irokopásmové ru?ení radiovych vln. Elektromagnetické vyza?ování m??e po?kodit elektronické p?ístroje nebo pamě?ová média. P?i provozu vzniká ozón (O3) a dal?í jedovaté plyny, nutno větrat! V?e děláte na vlastní nebezpe?í! Za p?ípadné újmy neberu ?ádnou zodpovědnost.


schéma sstc - Tranzistorového Teslova transformátoru


první start
papír


plazma


cely zdroj (kromě m?stku a filtru)


chladi?e


pr?běh na gejtech (tímto osciloskopem)Video ke sta?ení najdete v sekci videa
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏